Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Arkitektur i Gamla Stan i Stockholm

Gamla Stan har merparten av de äldsta byggnaderna i Stockholm och därmed den äldsta arkitekturen, men kan man kalla 1300-tals hus för arkitektoniska eller ens det gamla slottet Tre Kronor? Nej, egentligen inte. Det är först med ankomsten av Simon de la Valleé år 1637 som arkitektyrket etableras i Sverige och därmed arkitekturstilar.

Bild på en arkitekturstil
Riksdagshuset ritades av den då unga arkitekten Aron Johansson år 1891-1893 i nyklassistisk stil. Foto av redaktionen.

Information om arkitekturstilar i Gamla Stan i Stockholm

Simon de la Valleé ritade efter sin ankomst till Sverige några slott utanför Stockholm, Ekolsunds slott var det första. I slutet av 1630-talet ritade han det sannolikt det Ryningska palatset i Gamla Stan i en tysk-nederländsk senrenässansstil vilket därmed blev den första arkitektritade byggnaden i en enhetlig arkitekturstil. Valleé ritade senare även grunden till Riddarhuset (färdigställdes av hans son Jean de la Valleé) som är gjort i en fransk senrenässansstil. Senrenässansen karaktäriseras av symetriska former som t.ex. kvadraten, cirkeln och triangeln och strävar efter harmoni och jämnvikt, det var den dominerande arkitektstilen åren 1530-1600.

Andra byggnader i senrenässansstil är Axel Oxenstiernas palats, Hessensteinska palatset, Stenbockska palatset och Petersenska huset.

Senrenässansstilen ersattes av barocken med sin stora gester, pampighet, tunga dramatiska detaljer med stora kontraster. Här är kolonner och pelare vanliga. Ledande arkitekter var Nicodemus Tessin den äldre och Nicodemus Tessin den yngre.

Exempel är självfallet det Kungliga slottet men även det Tessinska palatset, Sparreska palatset och Södra Bankohuset.

Många gånger blandas barocken med klassicismen, trots att de till viss del är varandras motsatser, som också var tongivande på 1600-1700-talen där kännetecknen är renhet, klarhet och harmoni. I klassicismen står geometrin högt i kurs och exempel på byggnader är Bondeska palatset och Schering Rosenhanse palats.

Rokoko kommer i början av 1700-talet och stannar kvar till 1800-talets första år. Typiska drag är att försöka dölja alla konstruktioner och ger en överdådig stil. Den främsta byggnaden i Gamla Stan är Börshuset på Stortorget.

I mitten på 1700-talet kommer nyklassicismen som var en reaktion på rokokon och dess totala motsats. Här återkommer nu fristående pilastrar och kolonner samt att friser och ornament används flitigt. Ett tydligt exempel på nyklassicism är Riksdagshuset och Postmuseet.

På 1800-talet tar nyrenässansen över tillsammans med nyantiken och i slutet på århundrandet kommer även nybarocken. Mycket återfödande av äldre arkitekturstilar m.a.o. vilket har givit byggnader som Tullhuset (nyrenässans), Gamlariksarkivet (nyrenässans) och Ledamotshuset (nyantik).

På 1900-talet har det inte byggts så många byggnader i Gamla Stan som har fått helt egna arkitekturstilar, en som står ut är dock Stora Nygatan 10-12 i Jugendstilen.

UNDER 2016-2018 kommer alla husen i Gamla Stan är läggas in i en databas för webbplatsen och det kommer då att bli möjligt att sortera och söka på alla de arkitektstilar som förekommer i Gamla Stan. Detta är dock, som sagt, avhängigt arbetat med införande av alla husen i databasen.

 Test