Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Ankarslutar i Gamla Stan i Stockholm

Ankarslutar är den stora hemligheten till att kunna se på utansidan av ett hus ungefär hur gammalt det är och om det är påbyggt eller inte. Kan man ankarslutarnas utseende ger vandringen i Gamla Stan gränder en helt ny och rikare upplevelse. Tänk vad en liten järnbit med det underliga namnet "Ankarslut" kan göra.

Bild på en ankarslut
Stenbockska palatsets fasad med inlagda ankarslutar från olika tidsepoker. 1: Medeltid-1550, 2: År 1550-1600, 3: År 1600-1615, 4: År 1615-1625, 5: År 1625-1650, 6: År 1650-1690, 7: År 1690-1750, 8: År 1750-1850. Originalankarsluten på det Stenbockska palatset är ankarslut nr 5.

Information om ankarslutar i Gamla Stan i Stockholm

På bilden ovan har vi lagt in (fotomontage) ankarslutar från medeltiden fram till mitten av 1800-talet när en annan byggnadsteknik gjorde ankarslutarna omoderna. Men varför använda man då ankarslutar, vad var de bra för?

Ankarslut genmskärning
Murankare. Foto av M Atterberg, Tekniska museet.

När man byggde ett hus med flera våningar lade man bjälkar som golv mellan våningarna. De yttre ändarna på bjälkarna placerades på väggen och var tvugna att låsas fast så de inte gled av väggen och därmed raserade hela huset. Det innebar att man slog in ett järn med en ögla i in i bjälken, mellan slutet på bjälken och öglan fortsatte man bygga väggen till nästa våning och öglan hamnade därmed utanför väggen. Genom ögglan i järnet slog man in en s.k. ankarslut, nu var bjälken säkrad och kunnde inte glida av väggen.

Ankarslutarna, eller ankarjärnslutar som de också kallas, skulle inte ha ett visst utseende enligt någon lag, det var bara mode och sedvänja som påverkade utseendet. Det finns därmed ankarslutar som inte passar in i något utseende även om de inte är många. Det vanligaste är att de ser ut som de på bilden överst.

På de äldsta byggnaderna är ankarslutarna i allmänhet synliga medan de på byggnader som moderniserats många gånger har dolts. På senare tid har det dock blivit modernt att ta fram ankarslutarna igen då de ses som en dekoration.

På alla ankarslutar efter medeltiden träddes ankarsluten genom öglan på järnet som gick in i bjälken. På den medeltida anakarsluten är det dock vanligare att den är smidd tillsammans med järnet. Ankarsluten var också nästan alltid gjord i smidesjärn så den enkelt gick att forma och anapssa till öglan.

En intressant detalj när man går runt i Gamla Stans gränder är att se om ankarslutarna går hela vägen upp till vinden. Är det olika typer av ankarslutar på nedre delen av huset och övre delen kan man se vilka årtal som huset byggdes på, är det inga ankarslutar alls på de övre våningarna är de tillbyggda efter år 1850. Tänk vad man kan läsa ut av några järn i en fasad på en byggnad i Gamla Stan.

 Test