Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Postmuseet i Gamla Stan i Stockholm

Postmuseet grundades år 1906 i samma hus som idag, huset har ägts av posten sedan år 1720 och var fram till år 1869 det enda postkontoret i Stockholm. Idag har Postmuseet hela 2.700 kvm att visa upp hela sin verksamhet på för besökare, allt från frimärken, brev, postiljoner, ett bibliotek med mycket mera.

Bild på Postmuseet
Postmuseet, Din post-fordon. Foto av Ulf Michal

Bild på en telefon Bild på hemsida Bild på e-postikon

LAT = 59.324099, LONG = 18.068047

Info om Postmuseet, öppettider mm

Postmuseet ligger på Lilla Nygatan 6 i Gamla Stan (se kartan nedan). Museets öppettider, handikapanpassning mm finns på deras egen hemsida som nås via hemsideknappen ovan.

Det svenska postverket skapades redan år 1636 efter ett förslag från Axel Oxenstierna. Redan år 1520 har dock den första postlinjen upprättats mellan Markaryd (då en gränsstad mot Danmark) och Hamburg efter förebild av släkten Taxis s.k. stafettsystem som täckte stora delar av Europa. År 1638 bestäms den första posttaxan för brev till och från Stockholm, mellan övriga städer skall taxan sätta i proportion till den för Stockholm.

År 1660 skapas det rekommenderade brevet där kvittens behövs för att få ut brevet, ett kvitto på att det nått sin mottagare m.a.o. År 1686 kom de första poststämplarna och år 1791 upphör posten att ge ut den egna tidningen "Post- och inrikes tidningar" som är Sveriges äldsta tidning. Svenska Akademien får nu det ansvaret istället.

År 1852 börjar posten att transporteras med järnväg där så är möjligt och från 1855 införs enhetsportot för alla försändelser inom Sverige, det som fortfarande finns idag. År 1884 startas den första postsparbanken och år 1920 börjar posten transporteras med flyg. År 1968 införs postnummer för alla adresser vilket gör att postsortering kan utföras även om personal med liten lokalkännedom. År 1993 upphör postens monopol, nu kan alla få starta en egen post om de så önskar.

År 2009 har posten ca 15.000 brevbärare och 3.000 chaufförer som dagligen förmedlar post till ca 900.000 företag och 4,5 miljoner människor. Varje dag töms 30.000 brevlådor och ca 100.000 människor besöker något av postkontoren eller postens ombud. Totalt arbetar ungefär 30.000 människor på posten

 Test