Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Myntkabinettet i Gamla Stan i Stockholm

Kungliga Myntkabinettet, eller Sveriges Ekonomiska Museum som den officiella benämningen är, visar penning- och finanshistoria samt medaljkonst. M.a.o. så hittar du inne på museet svenska mynt från alla tidsperioder, samma sak för sedlar etc. Till detta kommer ett stort antal medaljer av olika slag.

Bild på Myntkabinettet
Myntkabinettet. Foto av Gabriel Hildebrand, Kungl. Myntkabinettet 2012

Bild på en telefon Bild på hemsida Bild på e-postikon

LAT = 59.325943, LONG = 18.073304

Info om Myntkabinettet, öppettider mm

Myntkabinettet, eller Sveriges Ekonomiska Museum som det egentligen heter, ligger i Boneaus palats vid Slottsbacken 6 med ingång från gården (se kartan nedan). Museets öppettider, handikapanpassning mm finns på deras egen hemsida som nås via hemsideknappen ovan.

År 1572 börjar den svenska kanslisten Rasmus Ludvigsson vid Johan III:s hov att samla in svenska mynt, det är ett led i tvisten med Danmark om rätten att få ha tre kronor i riksvapnet. Detta är det första fröet till en kunglig myntsamling som växer i storlek under de närmast 100 åren tills drottning Kristina tar med sig hela samlingen utomlands när hon abdikerar.

År 1693 köper Kung Karl XI tillbaka delar av myntsamlingen som drottning Kristina har pantsatt i Amsterdam. År 1769 placeras samlingen på det nybyggda Kungliga slottet och år 1786 får Vitterhetsakademien ansvaret för samlingen.

År 1975 blir Kungliga Myntkabinettet ett självständigt museum och år 1996 flyttar man in de nuvarande lokalerna på slottsbacken 6.

 Test