Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Slottsarkivet i Gamla Stan i Stockholm

I Slottsarkivet förvaras många av de kungliga dokumenten från de olika delarna av den Kungliga hovförvaltningen och slotten från år 1800 och fram till idag.

Bild på Slottsarkivet

Bild på en telefon Bild på hemsida Bild på e-postikon

LAT = 59.326567, LONG = 18.070782

Info om Slottsarkivet, öppettider mm

Slottsarkivet är en del av Riksarkivet men finns i det Kungliga slottets västra flygel (se bilden nedan, röd punkt markerar arkivets placering) på bottenvåningen samt källaren (för lagring). Besöksadressen är Kungliga slottet, Västra valvet. Gå fram till porttelefonen vid Västra valvet, bakom vakten och säg att du vill besöka Slottsarkivet. Du bli nu anvisad hur och vart du skall gå för att komma till Slottsarkivet.

Öppettider: Tisdagar 09:00-12:00 samt 13:00-16:30.

Bild på slottet visanade Slottsarkivets placering

Slottsarkivets hanterar hovets och de kungliga slottens arkiv. Det öppnades år 1893 p.g.a. att man behövde bättre förvaringsutrymmen för alla handlingar mm rörande slottets byggnadshistoria. Vad man bl.a. hittar i slottsarkivet är Klädkammarens arkiv, Husgerådskammarens arkiv, Livrustkammarens arkiv, Hovstallets arkiv, Riksmarkskalksämbetets arkiv, Djurgårdsförvaltningens arkiv, Hovkontorets arkiv, Kungliga fonders och stiftelsers arkiv samt de Kungliga slottens handlingar.

De kungliga arkiven för tiden före år 1800 finns ej i slottsarkivet utan i Riksarkivet (se samlingen "Kungliga arkiv"). Kungafamiljens privata arkiv, det Bernadottska arkivet, finns ej i slottsarkivet utan i Ulriksdals slott och är ej offentliga. Detta arkiv nås dock via Bernadottebiblioteket på det Kungliga slottet

 Test