Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Riksdagsbiblioteket i Gamla Stan i Stockholm

Riksdagsbiblioteket är öppet för allmänheten, det är inriktat på litteratur inom områden Juridik och Samhällsvetenskap. Biblioteket har som uppgift att förse riksdagens ledamöter m.fl. med goda beslutsunderlag. De flesta böckerna går bra att låna hem.

Bild på Riksdagsbiblioteket

Bild på en telefon Bild på hemsida Bild på e-postikon

LAT = 59.325686, LONG = 18.068336

Info om Riksdagsbiblioteket, öppettider mm

Riksdagsbiblioteket ligger på Storkyrkobrinken 7A (se kartan nedan) och är öppet måndag-torsdag 10:00-18:00 samt fredagar 10:00-15:00. Biblioteket är handikappanpassat för såväl rullstolsbundna som synsvaga. Det finns även en dator som läser upp text på webbsidor och vissa dokument. Läs mer om biblioteket via hemsideikonen ovanför denna text.

Riksdagsbiblioteket har idag ca 700.000 böcker, 4.000 tryckta och elektroniska tidsskrifter samt ett 50-tal databaser inom områden som t.ex. Svensk historia, internationell politik, statliga utredningar, dokument från EU och FN mm.

Riksdagsbiblioteket är öppet för allmänheten och merparten av alla böcker mm går att få låna hem. Vid ett besök är naturstengolvet "Rikets trasmatta" av konstnären Ulla Viotti värd att titta närmare på.

Riksdagsbiblioteket grundades 1851 under namnet "Riksdagens arkiv" i det gamla riksdagshuset på Riddarholmen. Fram till år 1884 var omfattningen inte större än att den rymdes i ett enda rum men redan i början på 1900-talet hade storleken vuxit betydligt tack vare donationer mm.

År 1918 öppnades Riksdagsbiblioteket för forskare och blev ett eget verk inom riksdagen med en egen styrelse. 1946 blev biblioteket en depå för FN (Förenta Nationerna) vilket innebär att en stor del av materialet från FN återfinns i Riksdagsbibliotekets förvaringsrum. Numera är biblioteket också depå för EU.

År 1996 flyttade Riksdagsbiblioteket in i de nuvarande lokalerna på Storkyrkobrinken 7A där det har förbindelse med de övriga delarna av riksdagen via den underjordiska kulverten, Rännarbanan, som allmänheten ej har tillträde till.

Riksdagsbiblioteket har sedan 1936 ansvar för att de gamla protokollen från ståndsriksdagen, perioden 1400-talet fram till år 1866, trycks och ges ut. Detta är en enorm kunskapsbank för många.

 Test