Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Nobelbiblioteket i Gamla Stan i Stockholm

Svenska Akademiens Nobelbibliotek invigdes den 16:e november år 1901 med uppgiften att förse Svenska Akademiens Nobelkommitté med den nödvändiga litteraturen för att kunna utse en nobelpristagare i litteratur. Sedan år 1921 har biblioteket funnits i sina nuvarande lokaler och är öppna för allmänheten, speciellt för dem som söker kvalificerad skönlitteratur.

Bild på Nobelbiblioteket

Bild på en telefon Bild på hemsida Bild på e-postikon

LAT = 59.325199, LONG = 18.07075

Info om Nobelbiblioteket, öppettider mm

Svenska Aklademiens Nobelbibliotek ligger vid Stortorget och har öppet måndag-onsdag 12:00-15:00, torsdagar 17:00-19:00 samt fredagar 12:00-15:00. det går bra att låna hem merparten av böckerna.

Biblioteket hade år 2016 ca 250.000 litterära verk i sina samlingar och ökar med ca 2.000 per år. De flesta är möjliga att låna hem eller studera på plats i t.ex. Palmstedtsalen (se bild ovan) belägen i källaren. För den som är intresserad av de nyinkomna böckerna etc. så är läsesalen (se bild till höger) att rekommendera då de läggs ut där varje torsdag eftermiddag. Inom sitt område är detta Nordens största bibliotek

Nobelpriset i litteratur delas ut från en fond som skapades genom Alfred Nobels testamente efter hans död år 1896. I testamentet ger Alfred Nobel Svenska Akademien i uppdrag att utse pristagaren i litteratur vilket skedde första gången år 1901 (Sully Prudhomme från Frankrike).

Det är Nobelkommittén inom Svenska Akademien som fattar beslutet men nomineringarna till litteraturpriset kan göras av Svenska Akademiens ledamöter, ledamöter av andra akademier och samfund med likartade uppgifter, professorer i litterära och språkliga ämnen, tidigare nobelpristagare i litteratur samt ordöfranden i författarorganisationer som representerar ett land.

Senast den 31:a januari innevarande år skall nomineringarna ha kommit Nobelkommittén tillhanda. Ett normalt år kommer det in ca 350 st. nomineringar.

I april har Nobelkommittén tagit fram 15 - 20 namn av de nominerade vilka reduceras till ca 5 inför sommaren. I oktober tas den slutgiltiga kandidaten fram och för att få priset måste en majoritet av Akademins ledamöter rösta för den personen.

 Test