Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Bernadottebiblioteket i Gamla Stan i Stockholm

Bernadottebiblioteket är förvaringsplatsen för mer än 100.000 böcker och en stor samling musikalier som tillhört olika kungar och drottningar i Bernadottesläkten sedan 1800-talet.

Bild på Bernadottebiblioteket

Bild på en telefon Bild på hemsida Bild på e-postikon

LAT = 59.327514, LONG = 18.071834

Info om Bernadottebiblioteket, öppettider mm

Bernadottebiblioteket ligger i det Kungliga slottets nordöstra flygel (se bilden nedan, röd punkt markerar bibliotekets placering) och har gemensam entré med Gustav III Antikmuseum vid Lejonbacken. Biblioteket är inte öppet för allmänheten förutom gruppvisningar samt speciella evenmang.

Slottet i genomskärning visa Bernadottebiblioteket

Själva lokalen (se bilden högst upp) ritades av arkitekten Carl Johan Cronstedt, även om mycket av dekoren i biblioteket kommer från ett äldre, aldrig färdigställt, bibliotek. Från början år 1796 fanns här det Kungliga biblioteket men redan 1877 flyttade det till dagens plats i humlegården p.g.a. platsbrist. I samband med Oskar II:s död år 1907 skapade man ett bibliotek för släkten Bernadotte. Från början hette det H.M. Konungens bibliotek men ändrades år 1952 av kung Gustaf VI Adolf till Bernadottebiblioteket

Den första boken som nämns ha funnits på slottet är en fransk handskrift från 1280-talet som skildrar Kristi törnekronas fest och var en gåva från den franske kungen Filip IV till kung Magnus Birgersson. Även den första musiken som nämns på slottet är den som spelades under Kristi törnekronas festen. Idag återfinns handskriften i Uppsala domkyrka dit den skänktes redan på 1310-talet.

Det Bernadottska arkivet, där bl.a. kungafamiljens privata arkiv ingår, nås via Bernadottebiblioteket. Detta arkiv är inte öppet för allmänheten utan endast för forskare etc. enligt överenskommelse. Fysiskt finns arkivet på

 Test