Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Strömmen i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Strömmen


Fakta och historia om Strömmen

Lat: 59.32718  Long: 18.076329

Strömmen kallas också för Stockholm ström och har fått sitt namn från att det är ett strömt vattendrag, precis som Norrström som ligger väster om det.

Strömmen är den innersta delen av Östersjön och ligger vid den nordvästra delen av Stadsholmen. Idag korsas Strömmen av Strömbron som förbinder Gamla Stan med Norrmalm. Längs Strömmen ligger några av de "finaste" belägna husen i Stockholm med Stockholms slott som den främsta byggnaden. Strömmen är också numera, ankringsplats för ett flertal av de båtar som trafikerar Stockholms skärgård.

Strömmen har en skiftande vattenkvalitet med nästan rent sötvatten under våren när vårfloden från Mälaren ut i Östersjön är stark och nästa helt bräckt vatten, som Östersjön, under sommaren till vintern när vattenflödet från Mälaren är betydligt mindre. Det påverkar självfallet fiskbeståndet som är relativt artrikt med fiskarter som lax och laxöring som populäraste fiskar att fånga.Test