Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Södra Helgeandstrappan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Södra Helgeandstrappan


Fakta och historia om Södra Helgeandstrappan


Nämndes först år: 1925
Lat: 59.327175  Long: 18.068401

Södra Helgeandstrappan är den gångväg som går söder om Riksdagshuset mellan Riksgatan och Norrbro utefter Stallkanalen.

Namnet kommer från ön Helgeandsholmen.

Dessa gångvägar fanns ej före Riksdagshuset stod klart år 1905. Namnberedningen föreslog år 1921 att den Södra Helgeandstrappan skulle heta Talmanstrappan från ämbetet "Riksdagens Talman". Förslaget godtogs dock ej.Test