Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Logårdstrappan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Logårdstrappan


Fakta och historia om Logårdstrappan


Nämndes först år: 1844
Lat: 59.327471  Long: 18.073776

Logårdstrappan har fått sitt namn efter Logården vid det Kungliga slottet. Namnet har sitt ursprung i det s.k. Logården eller Leopardgården vid slottet Tre Kronor under andra halvan av 1600-talet. När Nicodemus Tessin d.y. ritade dagens slott så angav han den östra sidan av slottet som "Logårdssidan) vilket också kom att bli namnet på trädgårdsanläggningen vid den östra sidan av slottet.

Ursprungligen var tanken med trädgårdsanläggningen att den skulle via flera terrasser (Logårdsterrassen och Kajterrassen) gå hela vägen ner till Strömmen, där den skulle sluta i en trappa (Logårdstrappan) ner till vattnet. Den nedre terrassen (Kajterrassen) blev dock aldrig genomför då man istället valde att förlänga Skeppsbron på 1790-talet hela vägen till Norrström och via Norrbro till Norrmalm, trappan på andra sidan Skeppsbron från slottet blev dock kvar och är sedan år 1844 den stora paradentrén till det Kungliga slottet för officiella gäster.

Trappan byggdes redan på 1750-talet i samband med att kungafamiljen flyttade in i det då nya slottet (1754) men hade då inget namn. Det är först på 1840-talet efter att slottomgivningarna stod helt klara som trappan kom att få namnet Logårdstrappan. Till trappan har drottning Elisabeth av England anlänt till Sverige på sitt statsbesök år 1956, kung Håkon av Norge och en rad andra kungliga gäster som kom sjövägen.

Vasaorden

Senaste gången som trappan har används i samband med officiella händelser är när kung Carl XVI Gustaf gifte sig med Silvia år 1976 och när kronprinsessan Viktoria gifte sig med Daniel år 2009. Båda gångerna användes fartyget "Vasaorden" (se bilden ovan).

Logårdstrappan består egentligen av två trappor, de första två trappstegen vid själva kajen (kallas ibland för nedre Logårdstrappan) och de åtta trappstegen från Skeppsbrokajen upp till skeppsbron. Trappan är 10 meter bred, 5 meter djup, ca 2 meter i höjd och gjord av granit.Test