Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Högvaktstrappan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Högvaktstrappan


Fakta och historia om Högvaktstrappan


Nämndes först år: 1925
Lat: 59.3267962  Long: 18.069398

Högvaktstrappan har fått sitt namn efter Högvaktsterrassen ovanför trappan, terrassen i sin tur har fått namnet efter den militära styrka som går s.k. Högvakt vid det Kungliga slottet.

Både trappan och terrassen skapades av slottsarkitekten Carl Johan Cronstedt som år 1756 lade fram ett förslag till färdigställandet av det Kungliga slottet, bygget hade då pågått i över 50 år och kungafamiljen som flyttat in år 1754 ville gärna se byggarbetena avslutade. I förslaget som omfattade 17 års arbete (1756-1773) ingick att bygga en terrass utanför den yttre borggården väster om den västra slottsflygeln, terrassen skulle också förbindas med det nedanför belägna Mynttorget. Det var denna terrass som senare skulle få namnet Högvaktsterrassen och trappan som skulle få namnet Högvaktstrappan.

Cronstedt skulle inte få se arbetena med att färdigställa slottet klara för han dog (år 1779) kort efter att han presenterat förslaget. Det skulle istället bli hans efterträdare, slottsarkitekten Carl Fredrik Adelcrantz, som gjorde det samt även färdigställde Lejonbacken framför slottets norra sida.

År 1921 föreslog namnberedningen för Stockholms stad att trappan skulle heta Kristina Gyllenstiernas trappan (de hade även föreslagit att Högvaktsterrassen skulle heta Kristina Gyllenstiernas skans), ett annat förslag var Tessinska trappan, men det godtogs inte. Det var istället professor Adolf Noreen (professor i Nordiska språk på Uppsala universitet och ledamot av Svenska Akademien) förslag år 1925 att trappan skulle heta Högvaktstrappan som kom att väljas.Test