Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Hebbes trappa i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Hebbes trappa


Fakta och historia om Hebbes trappa


Nämndes först år: 1924
Lat: 59.324367  Long: 18.065686

Trappan har fått sitt namn efter Simon Bernhard Hebbe som ägde det Hebbeska palatset väster om trappan. Hebbe var en av stadens mest framgångsrika köpmän på 1770-talet och köper då huset som senare kallas för Hebbeska palatset. Vid den tiden fanns inte trappan och den skulle aldrig komma att byggas under den tiden Hebbe, eller hans familj äger huset.

Hebbes trappa 1885

År 1865 köper Staten huset av Filip Hebbe (den sista ur släkten Hebbe som ägde huset), de hade redan år 1834 köpt huset väster om Hebbes och där flyttade Riksdagen (Riksens ständer) in men hade år 1866 blivit trångbodda p.g.a. att man det året övergav ståndsriksdagen och införde tvåkammarriksdagen istället. År 1873 byggs den s.k. Sammanbindningsbanan (syns på bilden ovan som två spår) som förband Södra station med Norra station och då byggs även Hebbes bro (markerat med gult och siffran 2 på bilden ovan) även på den västra sidan av järnvägen.

För att få en bra förbindelse från Södermalm och Gamla Stan till Riksdagshuset men även vidare över Riddarholmen byggds år 1873 det vi idag kallar för Hebbes trappa (markerat med rött på bilden ovan och siffran 1). Trappan och bron blev populära och flitiga använda, idag är de mer sparsamt använda men utgör fortfarande en bra förbindelse från Riddarholmen via Stadsholmen till Södermalm.

Namnet Hebbes bro och Hebbes trappa fick de officiellt först år 1924 resp. 1925 av Stockholms stads namnberedning.Test