Öppna stĂ€ng menyn
En bild pÄ ett stort hus
En bild pÄ ett hus
En bild pÄ ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Tyska Brunnsplan i Gamla Stan i Stockholm

Bild pÄ Tyska Brunnsplan


Fakta och historia om Tyska Brunnsplan


NÀmndes först Är: 1649
Storlek: 300 kvm
Lat: 59.323853  Long: 18.072746

Tyska Brunnsplan har fått sitt namn efter brunnen på torget som heter "Tyska Brunn". Då detta var de tyska delarna av staden från medeltiden och fram till 1600-1700 talen så var det naturligt att kalla brunnen för "Tyska Brunn" för att på så sätt skilja den åt från andra brunnar i staden.

År 1649 nämns "Tyske brunnen" för första gången i skrifterna i samband med en reparation. Troligen är det just brunne på Tyska Brunnsplan som avses men då det fanns flera brunnar i området på den tiden är det inte helt säkert.

År 1728 nämns "Tyska Brunn" där de två gatorna Svartmangatan och Själagårdsgatan löper samman så då är det helt säkert just denna brunnen på denna platsen. På denna tiden fanns dock inte torget utan brunnen låg i en lite fri triangel, mycket mindre än dagens torg.

År 1783 river man en byggnad på platsen för att skapa en vändplats för bl.a. brandkåren, men även andra transporter som har svårt att annars kunna vända på de trånga gränderna, detta bekostas av Brandkontoret som ersätter ägaren till det rivna huset samt stenlägger det nya torget. Nu skapas det vi idag kallar för "Tyska Brunnsplan" och år 1785 river man också den gamla brunnen och bygger dagens brunn som är ritad av arkitekten Erik Palmstedt, även den bekostad av Brandkontoret. Han ritar också hela torget före sin död år 1803.

År 1820 nämns "Tyska Brunn" med anspegling på torget och inte brunnen för första gången. År 1863 nämns "Tyska Brunnsplan" som namn för första gången.Test