Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Tage Erlanders plats i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Tage Erlanders plats


Fakta och historia om Tage Erlanders plats


Nämndes först år: 2012
Storlek: 300 kvm
Lat: 59.326951  Long: 18.068819

Torget, eller mer korrekt "delen av Mynttorget", som heter Tage Erlanders plats är uppkallat efter statsministern Tage Erlander (1901-1985). Det var i december år 2012 som Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm fattade beslutet att uppkalla en del av Mynttorget efter den tidigare statsministern. Det hade varit en lång resa för Tage Erlander att få en namngiven plats i huvudstaden. Platsen närmast Riksdagshuset på andra sidan Stallkanalen i Gamla Stan passade perfekt, fast en del tyckte att han borde haft en större plats uppkallad efter sig.

Tage Erlanders plats

På kartan ovan har vi med grönt och siffran 1 markerat var Tage Erlanders plats ligger. Det finns även en gatuskylt utsatt nära Stallbron som visar att platsen heter just Tage Erlanders plats.

I Gamla Stan finns det 3 torg till som är uppkallade efter en person, Brantingtorget, Gåstorget och Sven Vintappares torg. Tidigare fanns även Karl Johans torg men det försvann med nya slussen och det återstår att se om det torget uppstår igen.Test