Öppna stĂ€ng menyn
En bild pÄ ett stort hus
En bild pÄ ett hus
En bild pÄ ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Stortorget i Gamla Stan i Stockholm

Bild pÄ Stortorget


Fakta och historia om Stortorget


NÀmndes först Är: 1420
Storlek: 2400 kvm
Lat: 59.325018  Long: 18.07075

Stortorget har fått sitt namn efter att det var det första och största torget i staden fr.o.m. dess bildande och fram 1600-talet då Riddarhustorget, Birger Jarls torg och Kornhamnstorg skapades. Det var den centralpunkt tillsammans med Storkyrkan och Slottet kring  vilka staden växte fram.

Stortorget nämns första gången i skrifterna år 1420 "Stoor tårgeett" men är lika gammalt som staden själv. Tyvärr vet vi inte när staden grundades men att det var någon gång mellan år 1187 och år 1252 är säkert. Kanske hade torget ett namn liknande Storkyrkan under den första tiden, d.v.s. bytorget i.o.m. att Storkyrkan kallades för Bykyrkan. Detta är troligt men ej dokumenterat.

Åren 1995 och 1997 gjordes utgrävnngar på Stortorget och då hittades mynt från Kung Magnus Ladulås (1240-1290) och hans son Kung Birger Magnusson (1280-1321). Detta visar att torget fanns och användes senast vid andra halvan av 1200-talet.

Vid torget från medeltiden och fram till år 1732 låg Rådstugan, senare Rådhuset. Här fanns Rådet med dess borgmästare, fängelset, rådstugerätten mm. Kort sagt stadens styrelse. Torget var den centrala punkten för livet i staden och runt torget hade de mest prominenta personerna sina hus fram tills att palatsen började byggas på 1600-talet.

På torget fanns den s.k. kåken (har bl.a. givit namn åt Kåkbrinken) som var en ca 5 meter hög skampåle där på toppen satt en s.k. kopparmatte. Det var en liten staty i koppar som hade formen av en man med ett ris i högerhanden, symboliserande den straffande rättvisan. Kåken flyttades från Stortorget år 1776 till Norrmalm.

Kåken stod på den sydvästra delen av Stortorget, nära den plats där Kåkbrinken idag mynnar ut. Kåkbrinken har fått sitt namn av just kåken på Stortorget. Att bli dömd till kåken innebar att man fick stå bunden till kåken och utstå allmänhetens hån eller att piskas. Oavsett vilket så skedde det offentligt och Bödeln var den som utförde straffet.

 År 1520, den 7-10:e november, utseplades Stockholms blodbad på torget då ca 92 personer miste livet varav 82 st halshöggs på torget (resten hängdes).

En annan betydelsfull händelse på torget är år 1892, den 1:a februari, då en större arbetardemonstration hölls. En av ledarna var Hjalmar Branting och demonstration slogs ner av polisen med hjälp av det Kungliga gardet vid slottet. Demonstrationen ledde i förlängningen till allmän rösträtt och därmed arbetarnas representation i Riksdagen. Test