Öppna stĂ€ng menyn
En bild pÄ ett stort hus
En bild pÄ ett hus
En bild pÄ ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Riddarhustorget i Gamla Stan i Stockholm

Bild pÄ Riddarhustorget


Fakta och historia om Riddarhustorget


NÀmndes först Är: 1641
Storlek: 3000 kvm
Lat: 59.325763  Long: 18.066802

Riddarhustorget har fått sitt namn efter Riddarhuset som ligger utefter dess norra sida.

Riddarhuset stod färdig år 1674 och år 1774 invigs statyn av Gustav Vasa som då stod längre ut på torget. Den flyttades sedan år 1917 p.g.a. den trafikomläggning som då skedde i Gamla stan.

Bilderna till höger visar dels torget idag (översta bilden) och torget år 1885 (bild nummer 2).

År 1641 nämns torget för första gången "Riddare huuss platzen" och år 1662 som "Riddarehuus Torget". Att torget har namnet efter Riddarhuset redan innan detta stod klart beror på att bygget beslutades redan på 1630-talet och att ritningarna av Simon de la Vallée var klara då (de revideras sedan något efter hans död år 1642).

Torget skapades genom den stora branden på västra Stadsholmen år 1625 då stora delar av bebyggelsen brann ner. I den efterföljande gatuplaneringen mm skapades inte bara detta torg utan även t.ex. Kornhamnstorg, Stora Nygatan och Lilla Nygatan mm.

År 1765 upplät Riddarhuset en del av sin gårdstomt på den södra sidan om Riddarhuset till torget för att ge plats åt statyn av Gustav Vasa. Detta gjorde att torget fick en mera rak linje mellan Bondeska palatset och Riddarholmsbron, vilket det har än idag. År 1917 flyttades dock statyn lite närmare Riddarhuset då trafikomläggningen, där bilgator drogs fram över torget, gjorde att statyn hamnade mitt i ett körfält.Test