Öppna stĂ€ng menyn
En bild pÄ ett stort hus
En bild pÄ ett hus
En bild pÄ ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Munkbron i Gamla Stan i Stockholm

Bild pÄ Munkbron


Fakta och historia om Munkbron


NÀmndes först Är: 1654
Storlek: 4400 kvm
Lat: 59.324789  Long: 18.06677

Torget har fått sitt namn efter den gamla bron som gick mellan Riddarholmen och Stadsholmen på medeltiden fram till år 1655 då den ersattes av två nya träbroar. Själva ordet "Munk" kommer från munkarna som bodde på Gråmunkeklostret som låg på Riddarholmen (Ön hette Gråmunkeholmen fram till år 1638 då den fick namnet Riddarholmen). Under en lång tid fanns det i stort sätt bara klostret på ön så det var därmed i huvudsak munkarna som använde bron, därav namnet.

Torget hette tidigare Munkbrotorget och låg då i direkt anslutning till Munkbrohamnen i nuvarande Riddarholmskanalen. Detta var ett av de mer betydande torgen i Gamla stan med en diversehandel. Det var bl.a. här och i Munkbrohamnen som tidningen DN (Dagens Nyheter) fick namnet "Madame Andersson" efter de kvinnliga fisksäljarna där. På DN undvek man att skriva om politik utan koncentrerade sig på färska nyheter, annonser och kuriosa.

På 1700-talet expanderade torget tillsammans med hamnen och det blev ett Övre och Nedre Munkbrotorg. Detta bestod fram till att Sammanbindingsbanan byggdes år 1864 och det Nedre Munkbrotorget försvann. 

På platsen för det nuvarande torget Munkbron ingår Munkbrotorget från år 1654, Munkbrohamnsplatsen från år 1694 och Våghusplatsen från år 1712. Test