Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Mälartorget i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Mälartorget


Fakta och historia om Mälartorget


Nämndes först år: 1866
Storlek: 3600 kvm
Lat: 59.323212  Long: 18.068208

Området där Mälartorget ligger idag såg inte dagens ljus förrän på 1600-talet, det var då landhöjningen och landutfyllnaden börja göra att marken där torget senare skulle ligga kom fram. Namnet har med vatten och fartyg att göra medan själva platsen började som stadens avfallsplats men den var också en del av den s.k. Västra inrikeshamnen. Du hittar information om detta och en del annat nedan.

Torgets namn

Namnet Mälarhamnen nämndes för första gången år 1866 i en adresskalender. Namnet kommer från sjön Mälaren och Mälarbåtarna som lade till vid torget, främst de som trafikerade Stockholm-Örebro.

Platsen blev ett torg först på mitten av 1800-talet, före dess var det mer ett hamnområde och då kallades det för Inrikeshamnen, Örebrohamnen och senare Munkbrohamnen. Inrikeshamnen och Munkbrohamnen avsåg hela strandområdet mellan Munkbron och Kornhamnstorg medan Örebrohamnen avsåg hamnområdet vid dagens Mälartorget. Torget har också kallats för "Flugmötet", "Bonntorget" och "Köttorget" men det beskriver vi nämare under rubriken "Torgets historia" nedan.

Torgets historia

Mälartorget karta 1733

På kartan ovan från år 1771 syns platsen för torget för första gången. Det finns i praktiken inget torg vid den här tiden utan endast en mycket liten öppen plats i söder. Området där dagens torg ligger är markerat med röd färg och notera bryggorna som går utanför stranden och förbinder Munkbron med Kornhamnstorg. Bryggorna användes för båtarna att lägga till vid men lika mycket för folket som bodde där att sitta på när de tvättade sina kläder.

År 1743 byggdes vid Mälartorget 15 ett sockerbruk som kom att finnas där till 1850-talet men rivs först år 1902 då det nuvarande huset byggs efter ritningar av arkitekten Sam Kjellberg. Huset restaurerades på 1970-talet och det var då dagens butikslokaler fick sina utrymmen.

På kartan ovan från 1771 syns en byggnad i vinkel på själva torget, det var den s.k. "Tackjärnsvågen" där tackjärnet som kom inte till staden via fartygen på Mälaren vägdes före de transporterades till Järntorget och export till utlandet. Tackjärnsvågen flyttades till östra Blasieholmen år 1828 och ingen ny byggnad uppfördes trots att platsen där vågen stått formellt var kvarteret Asia (läs mer om kvarteret Asia under rubriken "Kvarteren som inte blev av" nedan). Söder om Tackjärnsvågen finns också en byggnad, det är ett magasin tillhörande sockerbruket vilket rivs redan år 1761.

Mälartorget år 1819

Kartan ovan visar Mälartorget år 1819, nu finns torget där även om det inte heter Mälartorget. Vi har markerat platsen för torget med rött, sockerbruken (2) och Flugmötet (3). Nu har bryggorna försvunnit och fartygen har riktiga kajer att lägga till vid, hamnområdet har också ändrat namn från tidigare Inrikeshamnen till Mälarfartygens hamn. Det är alltså nu som namnet "Mälar" börjar användas men torget kallas vid den här tiden för Flugmötet och det var inget positivt namn.

Flugmötet hade tidigare legat vid Kornhamnstorg men flyttat då stanken störde torghandeln där till där vi markerat med siffran 2 på kartan ovan. Flugmötet var ett av staket inhängnat område av sopor, avskräde, träck, lort och annat elände som väntade på transport från Gamla Stan. Här stank det och dessutom fanns det oändligt antal flugor vilket hade givit det sitt namn - Flugmötet. Det är lätt att förstå att någon torghandel fanns inte på den här platsen år 1819 och skulle heller inte komma dit förrän efter i början av 1850-talet då platsen sanerades och det var då som Mälartorget skapades, nu blev det ett salutorg med torghandel både från båtar som låg vid kajerna och på själva torget. Namnet Flugmötet hängde dock kvar och det ville man ändra på därför fick torget år 1866 officiellt namnet "Mälartorget", både efter sjön Mälaren men även efter Mälarbåtarna som lade till längs kajerna.

Det nya namnet blev inte använt av vanligt folk till att börja med, de fortsatte kalla det Flugmötet men ännu vanligare blev "Bonntorget". Namnet "Bonntorget" kom från att bönderna som hade sina gårdar runt Mälaren kom till det här torget för att sälja sina produkter. Här hittade man grönsaker mm men framförallt kött, det här blev i början av 1850-talet dig man gick för att köpa kött och det såldes i öppna stånd under bar himmel. Det skulle det snart bli ändring på och år 1852 flyttades kötthandeln till området strax nordväst om Mälartorget, där byggdes stadens första saluhall - och både den och platsen fick namnet "Köttorget".

Mälartorget år 1895

Bilden ovan visar Mälartorget år 1895 med torghandeln. Torghandeln skulle inte utvecklas som man trott när man skapade torget och år 1924 placerar man en flytande saluhall för fiskförsäljning vid torget (se bilden nedan) vilket gör att torghandeln tar fart igen, men inte ens nu blir det som man tänkt sig.

Fiskhallen vid Mälartorget

År 1954 flyttades fiskhallen från Mälartorget till Kornhamnstorg där den låg till år 1966 då den skrotades. År 1954 är också året då tunnelbana skall dras fram mellan Södermalm och Norrmalm via Gamla Stan, det beslutas att ingången till Gamla Stans tunnelbanestation skall förläggas till Mälartorget och fastigheten Icarus 1. Det är nu som Mälartorget får dagens utseende fast under andra halvan av 1950-talet var torget i huvudsak en enda stor bilparkering. Under 1970-talet tas större delen av bilparkeringen bort och den stenlagda delen av torget anläggs med en allé av träd. Det är också år 1972 som torget får sin skulptur, Familjen av konstnären Pye Engström. Idag finns en mycket liten torghandel kvar nära ingången till tunnelbanestationen och busshållplatsen.

Statyn

Statyn som står på torget heter "Familjen" och är gjord av konstnären Pye Engström år 1972. Den är gjord i brons och är unik för alla konstverk i Gamla Stan på ett tydligt sätt, det går och enligt konstnären bör man, ändra position på de tre delarna av konstverket. Det kan vara lite trögt att göra det då spåren under resp. figur ofta kärvar men det är bara att ta i så lyckas det till slut. Vi har skrivit en specialartikel om konstverket här.

Tunnelbanan

Tunnelbana byggdes mellan Södermalm och Norrmalm år 1954, det var då som Gamla Stan fick sin tunnelbanestation. En intressant detalj med stationen är att den från början fick namnet "Gamla Stans tunnelbanestation" fast Gamla Stan inte var det officiella namnet på stadsdelen vid den tiden. Gamla Stan hette år 1954 officiellt "Staden mellan broarna", det var först år 1980 som nämnet ändrades till Gamla Stan. Vi har en informationssida om just tunnelbanan och Gamla Stans tunnelbanestation, den finns här.

Kvarteren som inte blev av

Mälartorgets 3 kvarter

På kartan ovan från 1733 syns 3 kvarter exakt där Mälartorget skulle komma att ligga, det var kvarteren America (1), Africa (2) och Asia (3). Dessa skulle aldrig komma att förverkligas men stadsingenjören Petrus Tellæus ritade in dem på sin karta år 1733 (kvarteret Asia fanns kvar på kartan ända tills år 1819 fast det bebyggdes aldrig) som om de skulle stadsplaneras. Han fick aldrig godkänt utan istället valde staden att göra mindre landutfyllnader och skapa en sammanhängande hamn som kom att kallas Västra inrikeshamnen, den förband Munkbron med Kornhamnstorg (se kartan högst upp under rubriken "Torgets historia").Test