Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Köpmantorget i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Köpmantorget


Fakta och historia om Köpmantorget


Nämndes först år: 1728
Storlek: 200 kvm
Lat: 59.325112  Long: 18.073529

Köpmantorget har fått sitt namn från Köpmangatan som har sin östra ände vid torget, torget kom till relativt sent och fram till år 1685 fanns på den här platsen den gamla "Köpmanporten" som var en av de 4 (eventuellt 5) portarna i den första ringmuren. Porten som en del av ringmuren försvann redan på slutet av 1400-talet men som valv (se bilden nedan) fanns den kvar fram till år 1685 då den revs.

På bilden nedan syns valvet (porten) från en målning av Elias Brenner, det är Köpmangatan som syns innanför valvet och framför ligger då norra- resp. södra köpmanbrinken. Det intressanta är att Elias Brenner satt inte i luften när han gjorde målningen, han satt på andra våningen i det s.k. Henninghusenska huset i kvarteret Aceton som revs år 1830 och där står idag statyn "S:t Göran och Draken", men mer om det längre ner på sidan.

KöpmanportenKöpmanvalvet år 1685. Målning av Elias Brenner.

HISTORIA

I de äldsta tiderna låg det stora "Fisketorget" nedanför dagens Köpmantorg och sträckte sig ut till Saltsjön, fast avståndet ut till vattnet var på 1400-talet bara hälften av vad det är idag. Torget låg mellan gränderna Nygränd i norr och Brunnsgränd i söder, d.v.s. precis nedanför dagens Köpmantorg. Det torget var det viktigaste av alla torgen på 1200-1400-talen då det var här all fisken (basfödan i staden avseende protein) kom in men det var även till det här torget som de tyska köpmännen kom. All transport mellan Fisktorget och Stortorget gick via Köpmangatan och någon av norra- eller södra Köpmanbrinken.

Detta innebar att den här platsen var en av de mest centrala i hela staden och det är också därför Köpmangatan utvecklades till att bli just köpmännens gata, det var helt enkelt mest folk här och många av köpmännen sålde också just fisken som kommit in med fiskebåtarna.

Karta över Köpmantorget år 1716

På kartan ovan som är en del av grundritningen av Gamla Stan år 1716 syns Köpmantorget (markerat med gult), det idag rivna kvarteret Aceton (markerat med grönt) och fastigheten Pegasus 8 & 9 (markerat med blått) som även den idag är riven. Det rivna kvarteret och fastigheten är idag båda delar av Köpmantorget, dock inte den östra delen av kvarteret Aceton som idag utgör den lilla parken vid Österlånggatan nedanför statyn S:t Göran & Draken.

Aceton

Tyvärr finns det inga bilder av detta kvarter men det finns en del uppgifter. Vi skall inte redovisa kvarterets eller husens historia som fanns där utan endast varför de revs år 1830.

Acton 1 som kallades för det Henninghusenska huset efter familjen von Henningshusen (övre huset på kartan ovan) som byggde det år 1634 rasade till en viss del samman den 1:a maj år 1829 och man beslutade då att inte bygga upp det igen för att på det sättet göra Köpmantorget större, det var ett trångt torg. Det mest intressanta med huset var att den första synagogan i Sverige låg i huset åren 1787-1795 då det ägs av Isaac Aron.

Aceton 2 som kallas för det Meurska huset (undre huset på kartan ovan) efter ägaren Simon Meurs som ägde det i början av 1600-talet. Troligen byggdes detta hus före det Henninghusenska huset. Det rivs år 1830 efter beslut av Stadens råd efter att Aceton 1 förstörs år 1829. Förutom några få andra hus som senare rivs för att ge plats att vända med häst och vagn har inga andra hus rivits avsiktligt och inte byggts upp igen.

Pegasus 8 & 9

På fastigheten som vi kallar Pegasus 8 & 9 och är markerat med blått på kartan ovan fanns i början av 1700-talet två hus, handelsmannen Ostkins hus och herr Hans Joegers hus, det är dessa två hus som revs någon gång mellan år 1701 och 1733. Hur husen såg ut eller varför de revs vet vi inte men de byggdes inte upp igen för att ge mer plats åt Köpmantorget. Det huset som idag har sin kortända mot torget i samma kvarter var också ursprungligen två hus men byggdes ihop år 1810 och kallas sedan dess för det Ullströmska huset.

S:t Göran & Draken

S:t Göran och Draken har vi skrivit en artikel om här, vi skall i denna artikel endast belysa den relativt Köpmantorget. Platsen för statyn blev ledig när kvarteret Aceton revs år 1830 och år 1912 invigdes den stora bronsstatyn på sitt granitfundament. Den skänktes av Hjalmar Wicander och gjordes av bildhuggaren Alfred Ohlson efter originalet som står inne i Storkyrkan. Den stora sockeln ritades av hovintendenten Gustaf Lindgren.

Köpmantorget kallades År 1728 för "Kiöpmans Hwalwet" för att år 1733, på tileaus karta, kallas "Kiöpmanne Torget". Det är de första gångerna som namnet nämns i några skrifter.

På 1800-talet kallas också torget ibland för "Skvaltorget" p.g.a. det vatten som rann, när de regnade, nedför Köpmangatan över Köpmantorget för att fortsätta nedför brinkarna. Ett annat namn som också användes var "Skvallertorget" efter skandalbladet (tidningen) "Fäderneslandet" som hade sitt kontor vid Köpmantorget 2 under åren 1850-1913.

Torget har aldrig varit ett marknadstorg utan endast en öppen plats längst upp på Köpmanbrinken eller längst ner på Köpmangatan om man så vill.Test