Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Gåstorget i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Gåstorget


Fakta och historia om Gåstorget


Nämndes först år: 1796
Storlek: 100 kvm
Lat: 59.32504  Long: 18.068787

Gåsgränd är den av de där mysiga trevliga små torgen i Gamla Stan som man under sommarmånaderna kan sitta utomhus och äta gott och ibland även få höra på lite trevlig musik. Men när, varför och varför har det namnet Gåstorget? Jo, det skall vi berätta nedan men det hade med en arkitekt, brandkåren och en kvinna från 1400-talet att göra.

Historia

Gåstorget 1716

Gåstorget såg dagens ljus år 1769, det var då man rev huset mitt i kvarteret Pomona. Ja, det var faktiskt så att Stockholms Stads Brandförsäkringskontor hade köpt de gamla fallfärdiga husen som hade beteckningarna Pomona 4,5 och 10 (se kartan, markerat med rött, ovan från 1716). Det var stadsarkitekten Johan Eberhard Carlberg som redan år 1730 hade föreslagit rivningen för att kunna anlägga en vändplan på platsen för brandkårens hästdragna vagnar.

Gåstorget år 1902

Kvarteret Pomona blev nu delat i två delar och sedan dess kallas den sydvästra delen av kvarteret för Pomona Större och den nordöstra delen för Pomona Mindre. Runt torget etablerade sig nu en rad hantverkare och på nätterna användes torget som uppställningsplats för de dragkärror man använde för att leverera saker och ting till affärer, verkstäder mm på dagarna. Se bilden ovan som är från år 1902.

Under 1700- och 1800-talet har husen runt torget renoverats, torget har snyggats upp och förutom konstverket "Tungviktare" så finns det även på väggen mot sydväst och nordöst några konstiga figurer att titta på. Läs om dessa här.

Namnet

Gåstorget har fått sitt namn efter gränden Gåsgränd som går norr om torget, söder om torget går gränden Överskärargränd. Gåsgränden har i sin tur sannolikt fått namnet efter Ragnhild Grågås som nämns i samband med ett annat hus i gränden "ett hus västantill beläget ovanför Graagaasens hus". Även den 21:a mars år 1496 nämns hon "att hustru Elin, Per Olssons änka, köpte ett hus beläget i den fjärde gränden från Stora Gråmunksgränden, näst ovanför hustru Ragnhild Graagaasens hus".

Precis som alla andra gränder i Gamla Stan byter sedan gränden namn ett flertal gånger, det är först på 1700-talet som den östra delen av gränden kallas för Gåsgränd och år 1885 i samband med den stora namnrevisionen som hela den nuvarande gränden får namnet Gåsgränd och det är också nu som torget börjar kallas för Gåstorget.

År 1769 när torget skapades kallades det för Gåsplan och ibland Gåstorget så det var inte så konstigt att det fick namnet Gåstorget senare, men riktigt så lätt var det inte för stadens tjänstemän hade en annan mening. År 1981 föreslogs att torget skulle heta "Evert Tabues torg" vilket inte blev accepterat tack vare att folket vid gränden och andra som bodde i Gamla Stan protesterade, Evert Taube hade ju ingen som helst anknytning till platsen. Tjänstemännen fick ge sig och år 1986 blev det så Gåstorget.

Tungviktarna

Ja, skulpturen som står vid väggen där Gåsgränd går upp mot Västerlånggatan heter så "Tungviktare". Den gjordes av konstnären Sven Lundqvist och placerades på torget år 1966. Vi känner inte till någon direkt koppling till torget eller platsen men den är trevlig att titta på när man sitter vid ett av borden en varm sommarkväll.Test