Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Brantingtorget i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Brantingtorget


Fakta och historia om Brantingtorget


Nämndes först år: 1950
Storlek: 900 kvm
Lat: 59.326047  Long: 18.068057

Man skulle kunna tro att Brantingtorget, som fått sitt namn efter statsministern Hjalmar Branting (1860-1925), är Gamla Stans yngsta torg? Men då är inte fallet, det yngsta är Bollhustäppan men Brantingtorget är nog det minst kända av alla torgen i Gamla Stan.

Brantingtorget fanns inte för år 1950 för det var då det stora Förvaltningshuset stod klart i Gamla Stan, då anlades också torget med en diameter om 34 meter, mitt i huset. Bygget av Förvaltningshuset och framförallt rivningen av de 4 kvarteren som krävdes för bygget hade varit ett av de mest kontroversiella i Gamla Stans historia med stora offentliga protester som leddes av Vera Siöcrona. Protesterna var emot att man rev 4 hela kvarter i den historiskt kanske viktigaste bebyggelsen i Sverige, något liknande hade inte skett sedan man byggde Riksdagshuset och då rev man byggnader som många tyckte var en skam för staden.

Politigården

Arkitekten hette Arthur von Schmalensee och han löste den mycket besvärliga byggfrågan på ett elegant sätt enligt de flesta. Han bevarade många av de gamla husen mot de stora gatorna, revs de gamla innanför och byggde ett modernt stort hus mitt i Gamla Stan som de flesta aldrig upplever att det finns där. Han skapade också ett av de mest unika torgen i hela Stockholm mitt i huset som dess innergård. Vi vet att han delvis fick inspiration från Politigården i Köpenhamn som byggdes åren 1918-1924 och som han åkte för att titta på före han ritade huset och torget, likheten är slående (se bilden ovan).

Urvädersgränd 1905

I Brantingtorget finns bevarat delar av gränderna som gick mellan de gamla kvarteren, Lychaon, Nessus och Minotaurus. Grändernas namn var Klockgjutargränd, Kolmätargränd och Stenbastugränd, faktum är att även en ännu äldre gränd finns bevarad till viss del*. Går man ut på Västerlånggatan och ser de 3 öppningarna som leder in till torget så ser dessa ut idag som de gjorde på 1900-talets början (se bilden ovan på Urvädersgränd). Går man in i gränderna så är stenläggningen original, väggarna original och även husen original. Det är först när man kommer in till själva torget som man ser det nya huset som von Schmalensee ritade.

År 1962 kom också den stora statyn på plats som står mitt på torget, Morgon av Ivar Viktor Johnsson. Den är omgiven av en fontän och på den finns reliefer i granit som är en skulpturgrupp i sig själv under namnet "Arbetets ära och glädje" av samma konstnär.

*Står man vid torget så ser man att mellan gångarna för Klockgjutargränd och Kolmätaregränd så finns det en lite kort stump av en gång, det är en igenstängd gränd som ursprungligen låg i kvarteret Lychaon och gick hela vägen upp till Västerlånggatan. Namnet på gränden är okänt men bevarandet av den visar hur noggrann von Schmalensee var med att bevara den ursprungliga bebyggelsen.Test