Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Bollhustäppan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Bollhustäppan


Fakta och historia om Bollhustäppan


Nämndes först år: 1960
Storlek: 375 kvm
Lat: 59.3255  Long: 18.072263

Bollhustäppan, är det en park eller är det ett torg? Ja, det beror på vem man frågar men viss liknar den i sin utformning Storkyrkans gård och Junotäppan och där är det en park (fast de två skapades som lekparker och inga renodlade parker), fast om man å andra sidan ser till själva utformningen med två träd och en rabatt då är det nog ett torg och ursprunget som öppen plats mellan bollhusen tyder mer på torg. Du får avgöra själv men vi har lagt in det under "Torg" på webbplatsen.

Bollhustäppan fanns inte för byggandet av det Lilla bollhuset (kallades också för det Nya bollhuset) ca år 1650 av Georg Sippel* som hade flyttat in från Tyskland och var bosatt i det s.k. Bollmästarehuset. Den fanns inte efter heller men då fanns platsen där den skulle komma att byggas, fast först skulle det Lilla bollhuset bli en kyrka och på platsen där Bollhustäppan skulle se dagens ljus på 1960-talet byggdes det ett hus och ett elektricitetsverk.

Bollhustäppan 1771Del av karta år 1771 av Brolin. Viss redigering av redaktionen.

På kartan ovan från 1771 (gjord av Jonas Brolin) har vi lagt in några markeringar. Röd markering med siffran 1 är platsen för dagens Bollhustäppa, fast då var det en kålgård, passage och dessutom fanns det ett mindre hus i sydväst. Stora bollhuset (1), Lilla bollhuset - Finska kyrkan (2) och Bollmästarehuset (3). Det stor öppna området högst upp på kartan är Slottsbacken, längst ner till vänster ligger Stortorget och längst ner till höger ligger Köpmantorget. En intressant detalj är att nuvarande Finska kyrkogränd och Skeppare Olofs gränd har förbindelse och utgör en och samma gränd med namnet "Skeppar Olofs gränd" och förbinder Slottsbacken med Köpmangatan med en trappa i mitten av gränden.

År 1725 fick den finska församlingen köpa det s.k. Lilla bollhuset av kronan för att bygga om det till en kyrka med finskspråkiga gudstjänster. Kyrkan invigdes redan i december samma år och fick officiellt namnet "Frederici kyrka" efter kung Fredrik I som godkänt försäljningen. På tomterna söder om kyrkan där Bollhustäppan skulle komma att ligga fanns 2 fastigheter, Europa 4 (sydväst) och Europa 5 (sydöst).

Europa 5 ägdes på 1720-talet av handelsmannen Anders Hedersköld och huset kallades också för det Hedersköldska huset, det var 2 våningar högt och byggt av sten. Huset köptes på 1800-talet av Storkyrkoförsamlingen friskola och här låg den s.k. fattigskolan. Senare kom även tidningen Aftonbladets grundare, Lars Johan Hierta att äga huset under en tid. År 1740 föreslås att huset skall rivas men det genomförs först år 1960 och då anläggs Bollhustäppan (östra delen) på tomten.

Europa 4, som ägs av staden, har bebyggelse av förrådskaraktär fram till 1880-talet när man låter bygga det stora elektricitetsverket på tomten. Det byggs och ägs av Johan Erik Erikson, elen levereras bl.a. till det Kungliga slottet, Riksdagshuset och gatubelysningen i Gamla Stan. Det tas senare över av Stockholms Elektriska Belysningsaktiebolag. På 1920-talet slutade man använda verket och år 1959 revs byggnaden och verket, även på denna tomten anläggs Bollhustäppan (västra delen). En mindre förrådsbyggnad byggs dock mot muren vid Trädgårdsgatan.

År 1959 skapar Liss Eriksson konstverket "Järnpojken" eller som han själv kallade det "Pojke som tittar på månen" som blir Sveriges minsta officiella utomhuskonstverk och besöks av många turister och andra besökare varje år. År 1967 skapar Dagmar Lodén och hennes man Kalle Lodén ett konstverk i form av en gallergrind som sitter mellan Bollhustäppan och Trädgårdsgatan. På 1960-talet bygger man också dammen och själva gården som idag utgör Bollhustäppan. På kyrkväggen finns dessutom en minnestavla över finska soldater som stupade i kriget åren 1939-1945, tavlan sattes upp år 1982.

*Georg Sippel anställdes som bollsportmästare av drottning Kristinas förmyndarregering på 1630-talet, han fick sin bostad i det s.k. Bollmästarehuset som var en smal huslänga längs dagens Finska kyrkogränd. Han dog år 1659. Hans båda döttrar, Anna och Britta, blev båda avrättade för häxeri år 1676 på nuvarande Hötorget i Stockholm.Test