Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Torg i Gamla Stan Stockholm

Gamla Stan har många torg som nämns för första gången redan på medeltiden. Här finns ett av Stockholms äldsta torg, Stortorget, som först hette Bytorget. Här finns också Järntorget där merparten av alla export av järn gick över under många hundra år. Varje torg har sin egen historia och bakgrund, här finns alla nuvarande torg.

Via menyn, som finns längst upp till vänster på denna sida, kan du välja vilken befintligt torg du vill veta mer om. Du kan också välja en gata via knappen "Välj torg här" ovanför rubriken på denna sida. Väljer du inget visas denna text som standard.

Bild på ett torg
Kornhamnstorg


Info om torgen i Gamla Stan

Det äldsta torget i Gamla Stan, och Stockholm, är Stortorget som från början sannolikt kallades för bytorget. De äldsta torgen var inte torg i bemärkelsen öppna platser utan de var ställen där man hade torghandel, där vattenpumpen stod som försåg närområdet med vatten, där rådhuset låg och man proklamerade nya lagar eller viktigare händelser mm. Torgen hade m.a.o. en mycket central funktion i samhället.

I Gamla Stan går det att dela upp torgen i olika kategorier; Stortorget var det viktigaste torget med både torghandel, vattenpump och funktion för myndigheten i staden. Järntorget, Kornhamnstorg, Mälartorget och Munkbron var handelstorg med torghandel, de låg desstuom i direkt anslutning till vattnet där varor kom in och gick ut från staden. Tyska Brunnsplan hade en vattenpump, Mynttorget och Köpmantorget var ursprungligen platser för portar i stadsmuren och var inga torg förrän dessa togs bort. Gåstorget, Brända tomten och Vera Siöcronas torg var ursprungligen vändplatser för hästdragna vagnar. Birger Jarls torg var ursprungligen, till största delen, en kyrkogård. Bollhustäppan var inget torg från början utan en park. Faktum är att det enda torget som skapades för att vara ett torg för människor att promenera och möta varandra är Riddarhustorget, det som idag nästan inte finns kvar p.g.a. alla vägar som dragits rakt över det.

Det har funnits andra torg i Gamla Stan men som idag inte finns kvar, Karl Johans torg som försvann när den nya slussen byggdes och Fisketorget som försvann redan på 1500-talet. Fisketorget var dessutom det största torget som någonsin har funnits i Gamla Stan och på sin tid det viktigaste.

Läs om alla torgen i Gamla Stan via menyn (menyknappen sitter längst upp till vänster på sidan) eller via väljaren över texterna på sidan.

 Test