Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Västermur i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Västermur


Fakta och historia om Västermur


Nämndes först år: 1925
Lat: 59.325369  Long: 18.062403

Västermur, tillsammans med översta delen av lejonbacken, är de bästa utsiktställena i Gamla Stan. Från Västermur ser man stora delar av Riddarfjärden och de omgivande Södermalm och Kungsholmen. Själva terrassen har också bänkar och bord samt några träd som gör det behagligt att sitta där och se ut över vattnet och staden. Men hur blev terrassen till? Det har med ett palats och en försvarsanläggning att göra.

Stockholm har haft många stadsmurar, den första gick utefter Västerlånggatan och Österlånggatan så att platån på ön Stadsholmen blev i stort sätt helt skyddad av muren, det var där den ursprungliga stadsbebyggelsen låg. Redan på 1400-talet hade dock den muren spelat ut sin roll därför att staden vuxit utanför muren och en ny mur byggdes, i öster kallades den för Saltsjömuren och gick från norr till söder mellan Österlånggatan och Skeppsbron, i väster kallades den Mälarmuren och gick också från norr till söder en bit innanför dagens Munkbroled. Men var passar då Västermur in?

Västermur 1586Detalj ur Hogenbergs kopparstick år 1586.

Det har aldrig funnits någon mur som kallats för Västermur, det är namnet på en terrass på dagens Riddarholmen. Det har faktiskt aldrig ens funnits någon mur på Riddarholmen utan endast de två tornen (markerade med rött på bilden ovan), Birger Jarl torn (siffran 1) och Vasatornet (siffran 2). Tornen hade endast korta s.k. vingmurar som anslöt till berget på den norra delen av Riddarholmen. Det som kanske ser ut som en lång mur mellan tornen på bilden ovan är byggnader.

Tornen byggdes på order av kung Gustav Vasa åren 1525-1530 som ett resultat av kung Kristian II:s belägring av staden år 1520 när Stockholms försvarare ställde kanoner på bergshöjden i norr på ön för att beskjuta fienden, då saknade man dock fasta försvarsanläggningar och det var något Gustav Vasa ändrade på i.o.m. byggnationen av de två tornen.

Riddarholmen 1647

På bilden ovan från år 1647 syns de två tornen där nu Vasatornet (siffran 2) har ändrat utseende då det ingår i palatset (Sparreska palatset*) bakom. Birger Jarls torn (siffran 1) är däremot ganska likt från ca 100 år tidigare. Någon terrass Västermur finns dock ej ännu.

Västermur år 1849

År 1849 när teckningen ovan gjordes av Axel Strindberg (äldre bror till August Strindberg), bröderna Strindberg växte upp i huset (huset kallades för Sundhetskollegiets hus) på bilden, så finns Västermur (markerat med gult på bilden). Troligen var terrassen relativt nybyggd vid den här tiden. Det Wrangelska palatset (se bilden nedan) förstördes till stora delar av en brand år 1802 och renoverades under perioden fram till år 1840. Det sista som gjordes på renoveringen av palatset var dess omgivningar, anläggandet av terrassen och utjämningen av den s.k. Wrangelska backen som tidigare varit väldigt brant och svår att gå i.

Terrassen Västermur kom m.a.o. till som en del av omgivningen runt det Wrangelska palatset som byggdes runt det ursprungliga Vasatornet i Gustav Vasas befästningar på Riddarholmen.

 

Västermur 1870Riddarholmen år 1870. Del av litografi av Otto August Mankell

På bilden ovan från år 1870 ser vi i stort sätt hur det ser ut idag, förutom själva kajerna som idag har ett annorlunda utseende. De två tornen är markerade med rött (Birger Jarl torn = 1 och Vasatornet = 2). Västermur är markerad med gul färg.

*Palatset kallades för Sparreska palatset efter Lars Sparre som byggde det åren 1629-1635. Efter hans död år 1644 köptes det av drottning Kristina som genast skänkte det till greve Carl Gustaf Wrangel och sedan dess kallas det för Wrangelska palatset. Under åren 1697-1754 ägde kungafamiljen palatset och bodde där under byggnationen av det nya slottet, under den tiden kallades palatset för Kungshuset.Test