Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Högvaktsterrassen i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Högvaktsterrassen


Fakta och historia om Högvaktsterrassen


Nämndes först år: 1820
Lat: 59.326212  Long: 18.069677

Högvaktsterrassen har fått sitt namn efter den militära styrka som går s.k. "Högvakt" vid det Kungliga slottet i Stockholm. Från Högvaktsterrassen får besökare en utmärkt vy över Riksdagen, Mynttorget, Norrström mm. Det är en av de tre bästa ställena i Gamla Stan att få en översikt över centrala delar av Stockholm.

Kungliga högvakten som har vaktat det Kungliga slottet sedan högvakten skapades år 1523 av kung Gustav Vasa. Det är en lång historia som började med 16 soldater från Dalarna som tilldelades honom som livvakt och efter att han blivit kung år 1523 utökades med ytterligare 18, tillsammans med de första 16 kom den styrkan att utgöra livvakten vid slottet Tre Kronor. Vid den tiden fanns det dock ingen Högvaktsterras utan endast en stor inre borggård, terrassen byggdes först på andra halvan av 1700-talet - över 200 år senare m.a.o.

Högvaktsterrassen skapas av slottsarkitekten Carl Johan Cronstedt som år 1756 lägger fram förslag till hur Kungliga slottet skall färdigställas till det yttre. Förslaget innebar 17 års arbeten (1756-1773) varav de första 8 var själva slottet medan de nästa 9 var dess omgivningar, i omgivningar ingick att bygga en terrass utanför den yttre borggården väster om den nordvästra slottsflygeln. Vi vet att den nordvästra slottsflygeln, kallad Kansliflygeln, stod klar år 1764 vilket innebar att arbeten på Högvaktsterrassen sannolikt började någon gång åren 1766-1768 och var färdigbyggd i början av 1770-talet.

Högvaktsterrassen år 1771Högvaktsterrassen år 1771

Första gången som Högvaktsterrassen är utritad på en karta är på Brolins karta från år 1771, bara något år efter den var klar. Vi har markerat den med gult och som synes så ser den inte riktigt ut som idag för Skandiahuset, Axel Oxenstiernas palats och muren mellan dessa två hus är inte byggt. Det är dock så att vid den här tiden hade terrassen inget namn ännu.

Högvaktsterrassen 2000Högvaktsterrassen år 2015

År 1921 föreslog namnberedningen för Stockholms stad att terrassen skulle heta "Kristina Gyllenstiernas skans", det är hon som idag står staty inne på den yttre borggården och försvarade Stockholm mot kung Kristian II år 1520 när han försökte inta staden. Förslag blev dock ej godkänt. År 1925 föreslås istället att terrassen skall heta "Högvaktsterrassen" vilket blir godkänt.Test