Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Evert Taubes terass i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Evert Taubes terass


Fakta och historia om Evert Taubes terass


Nämndes först år: 1980
Lat: 59.32492  Long: 18.061631

Evert Taubes terrass utgör idag nästan hela Riddarholmens västra kajkantsområde. Terrassen har fått sitt namn efter Evert Taube (1890-1976) och är ett fantastiskt trevligt ställe i Gamla Stan en varm skön sommareftermiddag då solen står högt över Riddarfjärden. Men hur kom den till och varför heter den Evert Taubes terrass? Jo det har med klarakvarteren, ångbåtar och Evert Taube att göra.

Riddarholmen fick sitt namn på 1600-talet när adeln efter det 30-åriga kriget i Tyskland har plundrat, stulit och rövat så mycket att de hade pengar i överflöd. Det var då de började bygga sina stadspalats i Stockholm och flest byggde man på Riddarholmen där speciellt den västra sidan mot Riddarfjärden var mest attraktiv. På 1800-talet började de då gamla privatpalatsen att tas över av myndigheter, ämbetsverk mm och det var också nu som kajerna utefter den södra, västra och norra delen av Riddarholmen började användas för reguljär fartygstrafik. De första reguljära rutterna började med Samuel Owens ångbåt "Amphitrite" som gick mellan Riddarholmen och Drottningholm.

Riddarholmshamnen år 1898

Bilden ovan visar exakt den platsen som Evert Taubes terrass ligger på idag fast år 1898. Vid den här tiden gick det båtar från Riddarholmen till Strängnäs, Västerås, Arboga och Uppsala men även Norrköping, Karlskrona och Nyköping. Det skulle fortsätta till 1950-talet för att nästan helt ha dött ut på 1960-talet. Det var på 1960-talet som Riddarholmsparterren (se bilden nedan) anlades efter initiativ från stadsträdgårdsmästaren Holger Blom och år 1966 placerade man konstverket "Solbåten" av konstnären Christian Berg där.

Riddarholmsparterren

Riddarholmsparterren har fortfarande samma utseende då som den har idag, den bytte dock namn till Evert Taubes terrass år 1983. Det var efter påtryckningar från föreningen Evert Taubes vänner som bildades året före (1982) och orsaken var följande:

Under 1950- till 1970-talen skedde det en stor ombyggnad av det centrala Stockholm, det fick namnet "Norrmalmsregleringen". Från dessa stora arbeten blev det också stora stenmassor och annat som måste placeras någonstans, borgarrådet Helge Berglund fick då den lysande idén att förstöra Riddarfjärden med dessa massor (de skulle ta upp så mycket som ca 10% av Riddarfjärdens totala vattenvolym). Merparten av massorna kom från de s.k. Klarakvarteren som vi idag kallar för Stockholms city. Evert Taube fick reda på detta år 1955 och engagerade sig i vad som kom att kallas "Rädda Riddarfjärden". Det slutade med att Helge Berglund fick ge sig och Riddarfjärden var räddad.

På 1980-talet fanns det klokare politiker i stadshuset och när Evert Taubes vänner föreslog att en plats skulle uppkallas efter Evert så blev det Riddarholmsparterren som fick byta namn till Evert Taubes terrass. Ångbåtarna hade ju försvunnit på 50-talet så platsen var ju "ledig" och låg perfekt för Evert som kämpat för Riddarfjärden.

År 1990, på Evert Taubes 100 årsdag den 12:e mars placerade man även en staty föreställande Evert Taube sittande med sin luta på terrassen, den gjordes av konstnären Willy Gordon.Test