Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Strömparterren i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Strömparterren


Fakta och historia om Strömparterren


Nämndes först år: 1831
Lat: 59.328324  Long: 18.070546

Strömparterren ligger längst österut på Helgeandsholmen, nedanför Norrbro. Det är den första stadsparken i Stockholm och stod klar år 1806. Den har fått sitt namn efter dels vattendraget "Strömmen" som den innersta delen av Stockholms inlopp kallas och dels det franska ordet "Parterre" vilket betyder att det är en ordnad trädgårdsanläggning med gångar mellan partier av växtlighet. Den kanske mest välkända "parterre" är parken vid slottet Versailes utanför Paris.

Helgeandsholmen 1771

Det hela började år 1771 när Nicodemus Tessin d.y. idéer om raka broar och gator över Norrström började sättas i verket. Fram tills dess hade det sett annorlunda ut än idag, se Brolins karta från 1771 ovan. Vi har färglagt vattnet blått och sedan satt ut lite siffror för att göra kartan enklare att tyda. Kartan visar Helgeandsholmen i mitten, Norrmalm ovan och Stadsholmen med bl.a. det Kungliga slottet nedan.

  1. Kungliga slottet
  2. Kungliga stallet (Hovstallet)
  3. Per Brahes hus (Kungliga husgerådskammaren)
  4. Norrbro och Norrbrogatan
  5. Slaktarehusbron
  6. Slaktarholmen med slakthuset
  7. Fiskehamnen
  8. Vedgårdsbron
  9. Slottsbron

Notera speciellt att det går en smal vattenkanal mellan det Kungliga stallet (2) och Per Brahes hus (3). Den kanalen återkommer längre ner när vi visar Strömparterrens första tid. Annars så visar kartan tydligt att det på den östra sidan av Helgeandsholmen fanns det bara bryggor och ingen fast mark, den skapades som landutfyllnad i samband med arbetena på den nya Norrbro (se kartan nedan) påbörjades år 1787 efter ritningar av arkitekterna Carl Johan Cronstedt och Carl Fredrik Adelcrantz.

Helgeandsholmen 1848

Kartan ovan visar området år 1848 och förändringen sedan 70 år tidigare är mycket stor, Den norra delen av Norrbro är riven, Slaktarehusbron är riven, Slaktareholmen är utfylld, slakthuset är rivet, Fiskehamnen är borta och utfylld för att Strömparterren skall kunna byggas, Vedgårdsbron är riven, Slottsbron är riven, landsidan vid Stadsholmen är utfylld, nya Norrbro är byggd och går rakt mot centrum av slottet mm. På kartan är även den nya basaren byggde som går på den västra sidan av Norrbro.

Det hela hade börjar år 1787 med byggstarten av nya Norrbro, den invigdes år 1806 i hela sin sträckning. Det blev den första bron i Stockholm med trottoarer och en gatubeläggning av sten, den blev snabbt ett populärt ställe att promenera på - speciellt kvällstid. Efter det fortsatte byggnationen med Slottskajen, utökningen av Hovstallet med området där per Brahes hus tidigare legat. Allt skräp, material mm placerade man på området där Strömparterren ligger idag och i slutet av 1820-talet var stockholmarnas tålamod med det slut.

Strömparterren

Åren 1831-1832 anlades parken som vi idag kallar Strömparterren på området öster om Norrbro, det blev den första stadsparken i Stockholm och ritades av stadsarkitekten Fredrik August Lidströmer (1787-1856). År 1832 byggdes också det s.k. Schweizeri (en typ av kafé som fick servera alkohol) av konditorn A.C. Behren som han kallade Josefinalund vilket snabbt blev mycket populärt. På bilden ovan från år 1880 visas parken med schweizeriet och paviljongen längst fram är en musikpaviljong som byggdes år 1870.

På bilden syns också en utsläpp för vatten i mitten, det är vattenkanalen som nu kallades för Strömparterrkanalen som vi nämnde redan vid första bilden från år 1771. Kanalen delad t.o.m. parken i två delar från början med små broar (en av dem var en kinesisk bro ritad av Samuel Owen) som förband den norra- resp. södra delen.

Strömparterren 1908

I början av 1900-talet genomgick parken en större ombyggnad, nu försvann kanalen helt och hållet, Schweizeriet togs bort och även musikpaviljongen. Det blev en mer renodlad park vilket syns på bilden ovan från år 1908. Den blev dock ganska tråkig så år 1910 placerades konstverket "Dimman" av Gusten Lindberg i parkens södra del och år 1926 placerades det stora konstverket "Solsångaren" av Carl Milles mitt i parken, ungefär där mitten på den stora runda planeringen på bilden ovan är.

Strömparterren byggdes om även åren 1938 och 1986 för att få dagens utseende, se bilden nedan. Här finns en utomhusservering under sommartid, ingången till Medeltidsmuseet, toaletter och en trevlig utsikt över det centrala Stockholm.Test