Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Storkyrkans gård i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Storkyrkans gård


Fakta och historia om Storkyrkans gård


Nämndes först år: 1252
Lat: 59.325566  Long: 18.070557

Storkyrkans gård heter den lilla parken som ligger mellan Storkyrkan och Börshuset, så mycket park är det kanske inte utan snarare en liten oas med några träd, planteringar och parkbänkar där man kan sätta sig ner och njuta av skuggan och kanske även lite tystnad. Den blev park först på slutet 1930-talet när området ställdes iordning för barn att leka på, det var den ursprungliga målsättningen med området. Men dess historia är mycket äldre än så, vi börjar därför från början på medeltiden.

Storkyrkan är den äldsta kyrkan i Gamla Stan, den har anor tillbaka till år 1306, men det fanns säkert kyrkor på den här platsen före dess men då de var byggda i trä finns det inget kvar av dem efter alla bränder som har härjat Gamla Stan. Som alla andra kyrkor behövde Storkyrkan (kallades ursprungligen för Bykyrkan) en kyrkogård och det bästa stället för en kyrkogård var alltid söder om kyrkan, norr om kyrkan begravde man på medeltiden endast mördare, våldsmän, tjuvar och andra som inte fick prästens välsignelse.

Storkyrkans gård 1716

På kartan ovan från år 1716 har vi gjort några markeringar. Kyrkogården är markerad med färgen grön och siffran 1, Storkyrkan är markerad med färgen röd och siffran 2 och Rådhuset (det revs på 1760-talet för att ersättas med dagens Börshus som stod klart år 1776) med blå färg och siffran 3. Notera gärna att kyrkogården gick runt kyrkan på den västra delen och att det fanns trappor upp till den. För den som undrar så är detta orsaken till att gränden Trångsund (nämns första gången år 1462 som "Trangesunt") har fått sitt namn, när kyrkogården tog upp minst 2/3-delar av den nuvarande grändens bredd blev det trångt.

Skulpturerna

På 1670-talet placerades 6 stora skulpturer ut på tre ställen vid kyrkogården. Två vid entrén från Källargränd (Hoppet och Försiktigheten) men de plockades ner i början av 2000-talet p.g.a. slitage. Två vid entrén från Trångsund (Kärleken och Förnuftet) som idag är de enda som står kvar. Två vid entrén vid Storkyrkobrinken (okänt vad de hette) och de försvann tidigt och utan att vi har kunnat ta reda på vad de hette.

Kyrkogården tas bort

År 1767, i samband med bygget av Börshuset, byggdes dagens två små hus på den södra sidan av gården. Det i väster är ett gravkapell och det i öster är ett vagnshus (går du ut på Källargränd ser du de stora dörrarna in till vagnshuset). År 1771 börjar man använda det nya gravvalvet som går under Storkyrkan, gården och Börshuset och då slutar man också begrava människor på kyrkogården. År 1808 beslutar kung Gustaf IV Adolf att inga begravningar fick göras i kyrkan eller på kyrkogården och år 1816 tog man bort muren runt kyrkogården väster om Storkyrkan och det är nu som Trångsund får dagens bredd.

År 1827 slutar man använda det stora gravvalvet under kyrkan och beslutade flytta det till dagens Norra kyrkogård utanför Norrtull. År 1843 var alla benrester från valvet och kyrkogården flyttade och det vi idag kallar Storkyrkans gård stod tom, den kom nu mest att användas som en förvaringsplats för div. redskap, utrustning mm. För den som är intresserad kan vi berätta att i stort sätt innehållet i alla gravarna inne i kyrkan togs bort på 1850-talet p.g.a. installationen av det nya värmesystemet under golvet.

Storkyrkans gård 2000+

Parken skapas

Parken, Storkyrkans gård, skapas som en lekplats för barnen i Gamla Stan på 1930-talet. Det är fortfarande en lekplats vilket dylikt framgår av sandlådorna mm, men det är också en park att kunna sitta i och njuta av växtligheten och träden. För att skapa engagemang så anordnades en förslagstävling där allmänheten kunde skicka in sina förslag till hur gården/lekparken skulle utformas. Ett sådan bidrag från år 1923 visar vi ovan och ett annat förslag från 1938 visar vi ovan, processen att bli det parken är idag började alltså redan i början av 1920-talet men beslutet togs inte förrän i slutet av 1930-talet.

Storkyrkans gård förslag 1923Test