Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Riksplan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Riksplan


Fakta och historia om Riksplan


Nämndes först år: 1983
Lat: 59.327941  Long: 18.06927

Riksplan heter den stora parken, den största i Gamla Stan, som ligger öster om det Östra riksdagshuset hela vägen fram till Norrbro. Parken sträcker sig också hela vägen mellan Norrström och Stallkanalen och har en mer intressant historia än vad de flesta känner till, även själva utformningen med de sneda promenadgångarna har sina speciella orsaker.

Parken har fått sitt namn efter Riksbyggnaderna (Östra- och Västra riksdagshusen) och den började skapas åren 1905-1907 när byggnationen av riksbyggnaderna var klara. Parken är ca 60 meter i öst-västlig riktning och hela 105 meter i nord-sydlig riktning och består av relativt lite träd, en hel del häckar men mest gräsytor.

HISTORIA

Låt oss börjar med parkens historia och vad som fanns här tidigare, en massa hus? Nej, så var det inte. Under medeltiden fanns här den yttre porten med en mur som gick från väster till öster längs hela Helgeandsholmen, på den tiden var ön mycket mindre och även uppdelad i flera öar men vi pratar om den delen som låg längst i söder mot Stadsholmen. Redan år 1535 bestämde sig Gustav Vasa för att bygga ett stall på ön så han var säker på att det fanns hästar tillgängliga när han eller någon annan i hovet ville ut och åka. Det stallet flyttades senare bort men på 1670-talet så byggdes ett nytt och större hovstall upp, fast det brann ner år 1696 och det var då hovstallet som syns på kartan nedan (nr 1) byggdes.

Riksplan 1716

På kartan nedan, från år 1716, har vi gjort några markering förutom att måla vattnet (Norrström och Stallkanalen) blått för tydlighetens skull.

  1. Kungliga hovstallet
  2. Kungliga husgerådskammaren (kallas för Per Brahes hus)
  3. Kungliga slottet som är under uppbyggnad
  4. Mynttorget
  5. Norrbro och Norrbrogatan

Som man ser på kartan bestod Helgeandsholmen år 1716 av mest öppna ytor men ingen park. Det fanns inga offentliga parker ännu, den första i Stockholms är Strömparterren som anlades år 1831. I parken "Riksplan" idag finns 2 av ovan nämnda delar bevarade till viss del, vi berättar om vilka lite längre ner på sidan.

Riksplan 1932Riksplan år 1932. Flygfoto av Oscar Bladh.

Huvudentrén

Parken "Riksplan" anlades åren 1905-1907, efter att de två stora riksbyggnaderna (Östra- och Västra riksdagshusen) var färdigbyggda. Fast det är ju inte helt sant för någon offentlig park byggdes inte och ingen var heller planerad. Ursprungligen, år 1905, anlades en pampig entré in till Riksdagshuset (idag heter det Östra riksdagshuset) för huvudentrén var faktiskt från den östra sidan (officiellt är den det fortfarande) och inte som idag från den Riksgatan på den västra sidan. Den öppna platsen fick år 1925 namnet "Riksplan" men någon park var det som sagt inte. På bilden nedan från 1960-talet ser man att den öppna ytan t.o.m. används som parkeringsplats.

Parkeringsplats

Riksplan 1960Riksplan 1960-talet. Flygfoto av okänd.

När blev det en park då? Jo, det skulle dröja ända till den 4:e oktober år 1983 före Riksplan officiellt blev en park för det var då ombyggnationen av det Östra- och Västra riksdagshusen invigdes. Fast man hade inte tänkt sig en park den här gången heller utan ett stort garage på riksdagsledmötenas bilar. Det blev inte så för när man började gräva för garaget (år 1978) fann man massor av arkeologiska fynd som t.ex. den gamla yttre stadsmuren, hus och en trolig befästning som var ca 250 år äldre än stadens officiella grundande (officiellt grundades Stockholm år 1252) vilket var minst sagt sensationellt.

Invigningen år 1983

År 1979 tog riksdagen beslut om att behålla den stora öppna ytan öster om riksdagshusen, minska ner det planerade garaget till ett mycket mindre och att anlägga Medeltidsmuseet under större delen av ytan. Ovanpå skulle man istället för tidigare stenlagda yta skapa en park som skulle ansluta till området historia och äldre bebyggelse. Efter att arkeologerna var klara år 1981 påbörjades arbetena och år 1983 kunde parken, museet och det lilla garaget invigas - samtidigt som de ombyggda riksdagshusen invigdes.

Riksplan

På kartan ovan så syns Riksplan i grön färg, de andra 4 markerade detaljerna är alla kopplade till områdets historia:

  1. Foderborden från det rivna Hovstallet
  2. Gamla Norrbro och Norrbrogatan
  3. Glas
  4. Vedgårdsbron

Foderborden kommer från det rivna gamla Hovstallet som låg på Helgeandsholmen under drygt 200 år. Själva platsen där foderborden står designades av konstnären och teaterdekoratören Acke Oldenburg (1923-2005) år 1983, stenarbetena gjordes av stensättaren Aston Bremer från Motala. Utformningen av mosaiken skall associera till foderbordens ursprungliga användning.

Den sneda parkgången som går diagonalt från sydväst till nordöst skall associera till gamla Norrbro och Norrbrogatan som under 600 år gick över Helgeandsholmen och under lång tid var den enda övergången. Läs mer om gamla Norrbro här.

Det står en glasobelisk i parken, den har funktionen som ljusintag för museet under men den har även 4 inskriptioner i glaset. Det är författaren och historiken Alf Henriksson (1905-1995) som har skrivet: "Tusenårigt är detta land", "Stränder höjdes ur havet", "Sund blev smala strömmar" och "Stockholm är Mälarens lås".

Den sneda parkgången som går diagonalt från sydöst till nordväst skall associera med den gamla Vedgårdsbron som gick mellan Helgeandsholmen och Stadsholmen där Skeppsbron början. Det var där man transporterade all ved som slottet behövde för sin uppvärmning. Läs mer om Vedgårdsbron här.Test