Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Junotäppan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Junotäppan


Fakta och historia om Junotäppan


Nämndes först år: 1923
Lat: 59.323453  Long: 18.072231

Junotäppan (har fått sitt namn efter kvarteret Juno som den ligger i) skapades nästan samtidigt som Storkyrkans gård, på 1930-talet, båda med avsikt att vara lekplatser för barnen i Gamla Stan. Fram till att dessa två lekplatser blev till hade barnen ingen plats att leka förutom innergårdar, på gator och torg samt på det stora torgen. En liten lekplats fanns sedan tidigare vid Storkyrkoskolan som också ligger i kvarteret Juno, men den var till för skolbarnen som deras skolgård.

Junotäppan plan

På bilden ovan som ritades av arkitekten Gunnar Lené i början av 1930-talet syns hur Junotäppan ursprungligen planerades att se ut, själva täppan har vi markerat med rött och siffran 1 för att skilja den från Tyska kyrkans gård (2) och Storkyrkoskolans skolgård (3). Både Junotäppan och skolgården planerades tillsammans på 1920-talet men har skilda roller, täppan är en lekplats medan skolgården är just en skolgård.

Karta 1885

Junotäppan och skolgården skapades genom rivningar av fastigheterna Juno 2, 3, del av 8 och 12 år 1929. På kartan (Lundgrens år 1885) ovan syns dessa kvarter markerade med rött. På bilden nedan syns husen som stod på Juno 2 och 3 till höger, precis där Junotäppan ligger idag. Bilden är tagen år 1902 av en okänd fotograf (porten som syns till vänster i bild är Prästgatan nr 68).

Juno 2 och 3 år 1902

Junotäppan skapades, som nämnts, för att i första hand blir en lekpark på initiativ av staden. Gamla Stan hade vid den här tiden inga lekplatser och barnen fick leka på innergårdarna, i parkerna, på gator och torg. Ingen av dessa platser var speciellt bra lekplatser. Under 1920-talet togs därför initiativ att skapa två större lekplatser i Gamla Stan men som även skulle kunna användas för andra ändamål som t.ex. utomhusteater, musik konserter och andra utomhusaktiviteter när barnen inte lekte där (främst kvällstid). De två större lekplatserna skulle bli Junotäppan och Storkyrkans gård och för att engagera de boende i området utlystes en allmän tävling avseende lekplatsernas utformning. Ett av dessa förslag syns på bilden nedan avseende Junotäppan.

Junotäppan vy

År 1929 genomfördes rivningarna av kvarteren Juno 2,3 del av 8 samt 12 och Junotäppan skapades (på Juno 2 och 3), skolgården utökades samtidigt genom rivningarna av den södra delen av Juno 8 samt hela Juno 12. Under 1930- och 1940-talen genomfördes en rad utomhusteater och musikaftnar på Junotäppan (se bilden av en musikafton nedan). Det spelades, som sagt, en del teater här också. Mästerolofs teatern gav under 1930-talet och 1940-talet några av Strindbergs pjäser regisserade av Sven Hansson på bl.a. Junotäppan, sedan togs regissörsrollen över av Ingemar Bergman som under några år fortsatte traditionen.

Junotäppan musikafton 1935

Sedan 1950-talet har dock Junotäppan i första hand varit en lekplats, eller parklek som Stockholms kommun idag föredrar att kalla Junotäppan. Det går dock bra att gå in och besöka den för vem som helst, ingången är från Prästgatan genom en grind. Framförallt så kan det vara en lugn och stilla plats att sitta och fundera på något under en varm sommarkväll. På bilden nedan från ca år 1950 ser man hur populär Junotäppan blev som lekplats och som den fortfarande är.

Junotäppan foto 1950Test