Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Cepheusgården i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Cepheusgården


Fakta och historia om Cepheusgården


Nämndes först år: 1937
Lat: 59.324783  Long: 18.07193

Cepheusgården skapades genom Samfundet S:t Eriks sanering av kvarteret Cepheus på 1930-talet. Gården (parken) har fått sitt namn efter kvarteret och det har sin rötter i medeltiden. Sedan den enda öppna ingången stängdes i början av 2010-talet finns det inte längre någon ingång in till själva gården/parken, men via Stadsmissionens Café och restaurang kan man under sommarhalvåret gå ut på deras uteservering inne på Cepheusgården och se parken.

Går vi tillbaka i historien, till 1200-talet, så var sannolikt den här delen högt uppe på åsen på ön Stadsholmen bland de först bebyggda områdena i det då unga Stockholm. Vid den här tiden var sannolikt kvarteret Cepheus och kvarteret Cassiopea ett och samma, Kindstugatan fanns m.a.o. inte skulle inte finnas förrän framåt 1400-talet då den kallades för Korsgatan - det var den gatan som korsade det stora kvarteret mitt i staden. Nedan ser du en karta från år 1625 före den stora branden på västra Stadsholmen, det är den äldsta karta som finns bevarad.

Karta Stockholm 1625

Vi har markerat det ursprungliga stora kvarteret Cepheus-Cassiopea på 1200-talet med rött och siffran 1, den stora öppna ytan vid det övre vänstra hörnet av kvarteret är Stortorget. Vi har för den som är intresserad även markerat ut slottet Tre Kronor (2), Storkyrkan (3), Rådhuset (4), Svartbrödraklostrets kyrka (5), Söderbro (6), Helgeandsholmen och Norrbro (7) samt Gråbrödraklostret - nuvarande Riddarholmskyrkan (8).

Det stora kvarteret Cepheus-Cassiopea bestod säkert av bostadshus som låg ut mot dagens gator Köpmangatan, Själagårdsgatan och Svartmangatan. Det inre av det stora kvarteret hade inga bostadshus, här fanns kålgårdarna där människor odlade sina grönsaker (kål, morötter, palsternackor mm) men även hade små förrådsbyggnader, uthus (latriner), djurbodar (för grisar, getter mm). Någon gång på 1400-talet delades det stora kvarteret och man drog dagens Kindstugatan tvärs igenom, gatan kallades först för Korsgatan eller Tvärgatan (Tverru gatu) men redan år 1449 nämns den som "Kinnhæstagatan". Det är nu kvarteret Cepheus skapas men namnet Cepheus får det först i början på 1700-talet.

Gamla Stan karta 1716

På kartan ovan från år 1716 har vi markerat kvarteret Cepheus med rött. Kvarteret har vid den här tiden fått dagens utseende och siffrorna i kvarteret kanter är tomtnummer som ägs av olika personer. Fr.o.m. nu började Gamla Stan bli mer och mer trångbodd, det räckte inte med husen mot gatorna för att alla skulle få plats. Kålgårdar, uthus mm inne i kvarteret började också få ge plats åt bostadshus som byggdes där inne, man nådde dessa hus via smala gångar från gatan eller via husen som låg vid gatan. Utsikten från fönstret i ett av de inre husen kunde vara 1 meter tills väggen på nästa hus skymde sikten, de inre husen var där de fattiga bodde och ofta i misär. För att säga som det var, i det inre av kvarteret rådde slum.

I början av 1900-talet (år 1901) bildas Samfundet S:t Erik på initiativ av professorn Wilhelm Leche för att "sprida kännedom om Stockholms historia , väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken” samt ”verka för tillgodoseende av historia och konstnärliga krav vid stadens omdaning och opinionsbildning", man inte bara bevara utan även omdana staden och kvarteret Cepheus blev deras stora projekt under 1930-talet.

År 1934 köper man fastigheten Cepheus 8 för att provsanera den, man ville visa att det fanns ett alternativ till rivning som många i stadsfullmäktiga ville göra. År 1936 bildar man AB Stadsholmen och köper merparten av alla fastigheterna i kvarteret och genomför en stor sanering åren 1936-1937. Det är nu som ca 15 hus i det inre av kvarteret rivs medan lika många som ligger längs gatorna saneras och renoveras därför skulle man kunna säga att år 1937 skapas Cepheusgården (parken).

Gamla Stan 2000

På kartan ovan från nutid har vi markerat med grönt Cepheusgården (parken) som den blev efter den stora saneringen och ombyggnaden av kvarteret åren 1936-1937. S:t Eriks insatser med att visa på hur en varsam sanering och ombyggnad kunde rädda de gamla ovärderliga husen och miljöerna i Gamla Stan bidrog också senare till att få nästan hela Gamla Stan kulturskyddat.

Idag är parken något som de flesta bara kan se under sommarhalvåret via uteserveringen som Stadsmissionens Café och restaurang har på Cepheusgården, eller snarare på en terrass med utsikt över gården. Vi är dock tacksamma över att S:t Erik skapade parken och att Stadsmissionen ser till att vi fortfaraden kan njuta av den.Test