Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Baggensparken i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Baggensparken


Fakta och historia om Baggensparken


Nämndes först år: 1940
Lat: 59.324367  Long: 18.073336

Baggensgparken eller Baggensgatans park ligger utefter Baggensgatans västra sida vid nummer 20, den är inte stor och har sin närmaste bakgrund i örtagården som anlades här på 1940-talet men historien om parken stäcker sig längre tillbaka i tiden.

På medeltiden låg den s.k. Själagården väster om parken, motsvarande platsen för dagens fastighet Andromeda 2. Själagården, som givit namn till Själagårdsgatan som går på andra sidan huset, var en vårdinrättning för fattiga och sjuka som fanns från ca 1420-talet och fram till reformationen på 1540-talet då Gustav Vasa stängde den.

Där parken ligger idag fanns på den tiden Själagårdens trädgård där man odlade grönsaker mm som användes i matlagningen till de som man vårdade, trädgården stäckte sig fram till den gamla stadsmuren som låg ungefär där husen på den östra sidan om Baggensgatan ligger idag.

Under senare delen av 1500-talet användes huset vid parken för det Kungliga tryckeriet för att senare köpas av riksrådet Bengt Horn.

På mitten av 1600-talet (år 1666) flyttade Stockholms stads Trivialskola in i huset vid Baggensgatan 20 och trädgården blev nu till viss del en skolgård även om den fortsatt skulle användas till odling av grönsaker och frukter. Skolan kom att ligga kvar där till år 1814 när den flyttade till Riddarholmen vilket gjorde att utrymmet där parken ligger idag inte bebyggdes under skolans tid.

År 1817 köper sidenfabrikören Axel Goutelle huset och utrymmet där parken ligger idag blir en lagerplats för att på slutet av 1800-talet omvandlas till ett litet torg eller öppen yta som syns på fotografiet ovan från år 1901. Torget finns kvar till 1940-talet när det omvandlas till en örtagård för att på 1960-talet blir en park, i första hand för de boende i huset.Test