Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Yxsmedsgränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Yxsmedsgränd


Fakta och historia om Yxsmedsgränd


Nämndes först år: 157
Längd: 150 meter
Lat: 59.324679  Long: 18.069044

Yxsmedsgränd har fått sitt namn från Jöran Yskemes som år 1606 omnämns i tänkeboken, han var då död men nämns att han bodde i ett hus (Yskemeshuset) i gränden tillsammans med sin fru Marie.

År 1557 nämns gränden för första gången under namnet "Olof Skottes gränd", år 1589 för "Hans Skuttes gränd", år 1593 för "Herr Amunds gränd", år 1612 för "Yskemes grenden", år 1616 och år 1618 för "Sifridh Olofsson grändh" och år 1623 för "Öskiemyss gränden" igen. År 1625 ödeläggs sto delar av den västra Stadsholmen i den stora branden och i den gatureglering som sker efter branden dras 2 nya stora gator fram i nordsydlig riktning, Stora Nygatan och Lilla Nygatan. Fr.o.m. nu måste gränden delas upp i 3 delar fram till år 1885 då alla delarna än en gång blidare en och samma gränd. Låt oss gå igenom de 3 delarna var för sig.

Del 1: Västerlånggatan - Stora Nygatan

År 1646 kallas denna delen för "Yxe Smedes Grenden" och Tileaus karta år 1733 har den namnet "Yxe Smedsgränd". År 1885 har den namnet (tillsammans med 2 andra delarna) "Yxsmedsgränd".

Del 2: Stora Nygatan - Lilla Nygatan

År 1733 på Tileaus karta kallas denna del av gränden för "Ödesgränd". Vi vet ej varför denna del av gränden hade detta namnet. Det kan möjligen vara en variant på "Yxsmed".

Del 3: Lilla Nygatan - Munkbroleden

År 1686 kallas denna del av gränden för "Uttermarksgränden" och år 1733 på Tileaus karta för "Uttermarks Gränd". Namnet kommer från Daniel Bengtsson Uttermark som ägde 2 nybildade tomter nedanför Lilla Nygatan vid gränden. Han var Kamrer och s.k. Livgedingsståthållare. Det senare betyder förvaltare av en änkedrottnings landområde som utgjorde hennes försörjning.

Längst upp mot Västerlånggatan är idag gränden överbyggd och har en fri höjd om 3,2 meter.

Gränden omnämns också av Bellman i Fredmans epistel nr 28 "I går såg jag ditt barn, min Fröja, I Yxsmeds gränd". Det var i denna gränd som verklighetens Ulla Vinblad från Fredmans epistlar bodde, hon hette Maria Kristina Kjellström.Test