Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Tyska Skolgränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Tyska Skolgränd


Fakta och historia om Tyska Skolgränd


Nämndes först år: 1454
Längd: 60 meter
Lat: 59.324066  Long: 18.072606

Tyska skolgränd har fått sitt namn efter Tyska Kyrkan som ligger nära gränden sydvästra del och den Tyska skolan som med början på 1500-talet låg i gränden.

År 1454 nämns gränden för första gången i samband med att Sankt Katarinas Gille slogs ihop med Sankt Knuts Gille, gränden kallades då för "Tunnbindaregränden". Namnet kommer troligen från att det fanns just tunnbindare som arbetade i gränden vid den tiden och någon kallades säkert för "Tunnbindare" som efternamn. Detta förekommer år 1557 då namnet Peder Tunnbindare förekommer i skrifterna efter en man som bodde i gränden år 1538.

År 1579 kallades gränden för "Gillestugugatan" efter "Vårfrugillet av den tyska nationen". År 1626 så uppfördes den Tyska skolan på den tomt som Tyska församlingen köpte vid gränden. Skolan hade dock funnits sedan slutet av 1500-talet på nuvarande adressen Själagårdsgatan 8 vilket är hörnhuset Själagårdsgatan och Tyska skolgränd.

På 1700-talet nämns namnet "Tyska Scholae Gatan" för första gången. Detta namn gäller än idag som "Tyska skolgränd". Dock är det så att den delen av gränden som går mellan Själagårdsgatan och Baggensgatan har haft andra namn. År 1733 kallas denna del av gränden för "Persiljegränd" på Tilaesus karta. Detta namn kommer troligen från att kvarteret Perseus ligger där gränden slutar vid Baggensgatan. År 1885 slås dock denna delen av gränden ihop med Tyska skolgränd och får samma namn.Test