Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Trädgårdsgatan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Trädgårdsgatan


Fakta och historia om Trädgårdsgatan


Nämndes först år: 1439
Längd: 70 meter
Lat: 59.325429  Long: 18.071834

År 1422 nämns området söder om slottet "Sanden", det var en grusbacke som sträckte sig från Storkyrkans östra kortvägg ner till vattnet. Sanden som var ett obebyggt område avsiktligen för att ge slottet möjlighet att kunna skjuta med sina kanoner på eventuella fiender som kom från söder. Där Sanden slutade fanns slottets kål- och örtagårdar, dessa har givit upphov till Trädgårdsgatans och Trädgårdstvärgränds namn.

År 1439 nämns gatan för första gången som "bakgrenden widh kirkio herrans stenhus mellen Claus skipmans kallgardh och Herman fan Ordens kalgardh". Den har m.a.o. inget namn utan kallas bara för Bakgränden. Samma sak igen år 1452. År 1489 benämns gränden som "Norra gränden" i förhållande till Köpmangatan och år 1496 "Norre grendhen".

I den Kungliga trädgården skapades ett kvarter på 1620-talet som kom att få namnet "Europa" där de s.k. Bollhusen kom att byggas. I samband med detta börjar också gränden att kallas för "Trädgårdsgränden". År 1625 nämns "Grenden på södre sijdan" och år 1689 "Trädgårdsgränden":

På 1700-talet är namnet allmän accepterat som "Trädgårdsgatan" och finns utsatt på Tilaeus karta år 1733 och Brolins år 1771. Under 1800-talet kallas gatan under en tid på "Polisgränd" efter att Polisen har sina lokaler i nuvarande Tessinska palatset. År 1860 kallas dock gatan igen för "Trädgårdsgatan".Test