Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Sven Vintappares gränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Sven Vintappares gränd


Fakta och historia om Sven Vintappares gränd


Nämndes först år: 1588
Längd: 60 meter
Lat: 59.324882  Long: 18.06883

Namnet på gränden kommer från vintapparen Sven Staffansson som på 1580-talet ägde ett hus i gränden i kvarteret Galatea.

Vintappare var i äldre tiden en beteckning för krögare eller m.a.o. värdshusvärd. I första hand på ställen där vin serverades och inte bara öl.

Första gången gränden nämns är år 1588 "Swen Wintapperes grendh" och det finns inga uppgifter om några andra namn på gränden.

Evert Taube har sjungit om gränden i "Vera i Vintappargränd". Här kan nämnas att Vera i detta fallet är Vera Siöcrona som ledde kampen mot att Kolmätargränd skulle rivas för att ge plats åt det nya kanslihuset. Hon bosatte sig i gränden efter att hennes ursprungliga bostad i just Kolmätargränd hade försvunnit.Test