Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Svartmangatan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Svartmangatan


Fakta och historia om Svartmangatan


Nämndes först år: 1437
Längd: 220 meter
Lat: 59.32452  Long: 18.071523

Svartmangatan har fått sitt namn från Svartbrödraklostret som låg i gatans sydöstra ände åren 1336-1527.

Svartbrödraklostret, eller Dominikaner konventet som är det mer korrekta namnet, var ett konvent uppfört av Dominikanermunkarna år 1336 när de fick marken i donation av Kung Magnus Ladulås. Motsvarande kvarteret Venus och södra delarna av kvarteret Juno. Munkarna och klostret kallades för Svartbröder p.g.a. sin svarta dräkt.

Gatan nämns redan år 1437 "Gatan som man gaar aff stora torghit til suartbrodhra", år 1443 "Suart maunka gatu" och år 1452 "Swartmunkagatu".

Det som man kan notera som speciellt för gatan är att den skillnad för Stora Gråunkegränd tappar ordet "Munke" vilket används just för munkordnar mm någon gång på 1660-talet. En förklaring är att Köpmangatan heter just "man" och samma ordalydelse används för denna gata som då år 1637 kallas gatan för "Svartmangatan".Test