Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Storkyrkobrinken i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Storkyrkobrinken


Fakta och historia om Storkyrkobrinken


Nämndes först år: 1422
Längd: 150 meter
Lat: 59.325801  Long: 18.069334

Storkyrkobrinken har fått sitt namn efter Storkyrkan och ordet "Brink" som betyder kort backe. Alla s.k. brinkar i Gamla stan är backar (Storkyrkobrinken, Kåkbrinken, Södra och Norra Benickebrinken och Köpmanbrinken).

Storkyrkan är Gamla stans och Stockholms äldsta bevarade byggnad, den nämns år 1279 i ett testamente som "Ecclesia Sancti Nicolai in Stockholm". År 1306 byggs första delen av den nuvarande kyrkan, delen i väster men inte tornet. Det fanns en kyrka på samma plats före denna byggnation men den var byggd i trä och brann ner. Läs mer om Storkyrkan på den historiska delen av webbplatsen.

Första gången brinken nämns är år 1422 som "Sankt Nikolai port" vilket var namnet på porten i stadsmuren men troligen också namnet på brinken från nuvarande Prästgatan till Storkyrkan. Den nedre delen av brinken fanns inte, då vattenlinjen på medeltiden gick strax nedanför nuvarande Västerlånggatan, själva muren tog sedan upp platsen mellan nuvarande Prästgatan och Västerlånggatan.

Storkyrkobrinken bestod tidigare av 2 delar, den östra delen mellan Västerlånggatan till Storkyrkan och den västra delen mellan Västerlånggatan och Myntgatan. Låt oss beskriva dessa delar lite närmare och var för sig.

Del 1: Västerlånggatan - Storkyrkan

År 1422 kallas denna del, som nämnt ovan, för "Sankt Nikolai port", år 1597 för "Sankt Nikolai Brink", år 1650 "Stora Kyrckobrinken" och år 1771 "Storkyrko Brinken".

Del 2: Västerlånggatan - Myntgatan.

År 1436 kallas denna del av brinken för "S:t Laurentii gränd". Namnet kommer från att vid gränden låg Sankt Laurentii Gillestuga på 1420-talet. På 1500-talet nämns namnet "Scolstugu backen" (Skolstugebacken) efter den skolstuga som byggdes där år 1431. Detta namn finns kvar fram till Tilaeus karta år 1733 men även namn som "Slottsgatan" år 1637, Riddargatan och Riddarhusgatan har använts under vissa perioder. Fr.o.m. år 1771 kallas även denna del för "Storkyrko Brinken".Test