Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Stora Nygatan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Stora Nygatan


Fakta och historia om Stora Nygatan


Nämndes först år: 1636
Längd: 380 meter
Lat: 59.324192  Long: 18.069227

Stora Nygatan och Lilla Nygatan fick sina namn i samband med den nya stadsplanen för den västra delen av Stadsholmen efter den stora branden år 1625. De var helt enkelt de nya gatorna som drogs fram i nord sydlig riktning genom området som tidigare endast hade haft gator/gränder som gick i öst västlig riktning.

När bebyggelsen växte på Stadsholmen från den ursprungliga innanför Västerlånggatan och Österlånggatan så skedde det genom att gränderna drogs rakt ut från dessa gator/gränder till stranden. Efterhand som landhöjningen och den mänskliga faktorn gjorde att stranden kom allt längre bort drogs dessa gator/gränder alla längre ut. Till slut så såg gatunätet ut som en solfjäder där allt utgick från Västerlånggatan och Österlånggatan. Detta utseende gäller fortfarande för gatorna öster om Österlånggatan.

Problemet som uppstod var att det inte fanns några nord sydliga förbindelse utan man måste ta sig upp till långgatorna för att sedan gå ner igen på nästa gata/gränd för att ta sig bara några meter norr eller syd från där man startade. Efter den stora branden år 1625 som främst förstörde bebyggelsen på den östra delen av Stadsholmen passade man på att i stadsplanen skapa 2 nya gator som gick i nord sydlig riktning i detta område. Stora och Lilla Nygatan.

Stora Nygatan nämns för första gången år 1636 som "Nyegatun", år 1637 "Nyia Gaatan" och år 1638 "Den store Nye gatan". Officiellt försökte man istället ge gatan namnet år 1637 "Nya Konnungsgatun" , år 1641 "Konungsgatun" och år 1646 "Kongzgathun". Det sista namnet användes fram till 1720-talet då "Stora Nygatan" slår igenom.Test