Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Staffan Sasses gränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Staffan Sasses gränd


Fakta och historia om Staffan Sasses gränd


Nämndes först år: 1569
Längd: 30 meter
Lat: 59.325226  Long: 18.073164

Staffan Sasses gränd har fått sitt namn från Staffan Sasse som år 1524 köpte ett hus på hörnet av gränden och Köpmangatan.

Staffan Sasses kom från Vestfalen i Tyskland och tjänstgjorde först under Sten Sture d.ä. som kapare med fribrev för att senare delta i Gustav Vasas uppror mot danskarna. Han deltar mycket aktivt i upproret och blir adlad (år 1524) efter att Gustav Vasa blivit krönt till kung. År 1531 blir han utsedd till slottsfogde på Stockholms slott. Att vara slottsfogde skulle idag närmast liknas att vara chef för landstinget i kombination med lokalförsvarschef, d.v.s. vara administrativt ansvarig för ett större område och tillika ansvarig för dess försvar.

Första kända namn på gränden är år 1569 då den kallas för "Staffen Sasses grend". År 1609 kallas den för "Blasius Dundies grend" vilket var efter Blasius Dundie, en köpman från Scotland, som ägde ett hus där vid den tiden. Det är troligen denna person som senare givit upphov till namnet "Blaiseholmen". År 1615 kallas gränden för "Gamble Staffans Saxsses grändh" och senare på 1600-talet även för "Ignatiigränd". Detta innebar att det i Gamla stan under en tid fanns två gränder med namnet "Ignatiigränd".

År 1925 beslutades slutlien att gränden skall ha namnet "Staffan Sasses gränd". Gränden är överbyggd närmast Köpmangatan med en fri höjd av 2,95 meter.Test