Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Slussplan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Slussplan


Fakta och historia om Slussplan


Nämndes först år: 1872
Längd: 80 meter
Lat: 59.321991  Long: 18.073272

Slussplan har fått sitt namn efter slussen, inte dagens sluss som heter Carl Johan slussen och invigdes år 1935 utan Nils Ericson slussen som invigdes år 1850.

Det har funnits totalt 4 slussar i Söderström, Drottning Kristinas sluss (invigd på 1640-talet), Polhemsslussen (invigd år 1755), Nils Ericson slussen (invigd år 1850) och dagens Carl Johan slussen som invigdes år 1935.

Det var i samband med byggandet av Nils Ericson slussen som man också gjorde stora ombyggnader i områdena runt slussen. Den gamla gatan "Kvarnhusgatan" som gick mellan kvarteret Achilles och Röda Kvarn försvann. Den ersattes med Västra resp. Östra Slussgatan och mellan dessa gator på den norra stranden (Gamla stan sidan) skapades Slussplan. Då var det en öppen plan och knappast en gata.

År 1872 är namnet "Slussplan" dokumenterat i Stockholms adresskalender för detta område.

När Carl Johan slussen invigs år 1935 försvinner de båda slussgatorna och ersätts av dagens rondell mm. Nu försvinner också Slussplan som en öppen plan och blir den gata den är idag. Namnet "Slussplan" kvarstår dock.Test