Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Slottsbacken i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Slottsbacken


Fakta och historia om Slottsbacken


Nämndes först år: 1422
Längd: 200 meter
Lat: 59.326212  Long: 18.072671

Slottsbacken är tillsammans med Västerlånggatan, Österlånggatan och Stortorget den mest besökta platsen i Gamla stan. Här ligger huvudentrén till det Kungliga Slottet, här marscherar Vaktparaden varje dag, här ligger Storkyrkan och några av de mest intressanta museerna i landet.

Slottsbacken har självfallet fått sitt namn efter det Kungliga slottet, men inte dagens slott utan det gamla slottet Tre Kronor.

År 1422 nämns detta område som "Sanden". Då var det inte backe som i första hand var en gata eller liknande utan endast en grusbacke som sträckte sig från Storkyrkans östra kortvägg ner till vattnet. Sanden som var ett obebyggt område avsiktligen för att ge slottet möjlighet att kunna skjuta med sina kanoner på eventuella fiender som kom från söder. Där Sanden slutade fanns slottets kål- och örtagårdar (dessa har givit upphov till Trädgårdsgatans namn). Lite längre västerut (vid nuvarande Källargränd ungefär) låt slottets slaktbodar där kött m.m. styckades. Lite närmare slottet låg det Kungliga stallet. År 1476 kallas området för "Stallbacken" vilket kommer från detta stall.

År 1478 nämns Slottsbacken för första gången i skrift som "Slotz bakkan" men området kallas nu både för Slottsbacken och Stallbacken vilket fortsatte fram till 1600-talet då området reglerades. Nu byggdes nya stenhus på den södra delen mm. I samband med byggandet av det nya slottet (det nuvarande slottet) som stod färdigt år 1754 förvandlades området till en mera monumental stenlagd plats, dagens Slottsbacke. Det stod dock inte klart förrän vid 1700-talets slut. Nu används också endast namnet "Slottsbacken" för området.

Vid slottsbacken och Storkyrkans östra kortvägg ligger Stadsholmens högsta punkt om 14,6 meter.Test