Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Skräddargränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Skräddargränd


Fakta och historia om Skräddargränd


Nämndes först år: 1490
Längd: 40 meter
Lat: 59.32429  Long: 18.069656

Skräddargränd har fått sitt namn från Skräddarämbetet (Skräddarskrået) som hade sitt hus (nummer 2) vid gränden åren 1627-1842.

Första gången gränden nämns är år 1490 "Bredgrendh". Det fanns många gränder i staden som kallades för "Bredgränd" och orsaken var normalt att just den gränden var bredare än den intilliggande gränden. År 1700 kallas den för "Skräddargränden" vilket den behållit som namn sedan dess.

I Skräddarämbetets hus fanns även ett s.k. vinskänkeri vid namn "Förgylta Drufvan" eller "Vindrufvan". Detta kallades i folkmun för "Skreddare krogen" och kan också ha påverkat namnet på gränden.Test