Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Skomakargatan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Skomakargatan


Fakta och historia om Skomakargatan


Nämndes först år: 1337
Längd: 80 meter
Lat: 59.324422  Long: 18.070879

Skomakargatan är nämnd i skrifterna år 1337, bara 14 år efter Köpmangatan. Det gör den till den näst äldsta nämnda gatan i Gamla stan. Detta skall inte förväxlas med att den är den näst äldsta gatan.

Namnet kommer från att på medeltiden var det här skomakarna i staden höll till. Här hade man sina salustånd där man oftast bodde ovanför och dessutom hade sin lager. Fortfarande fram till 1700-talet fanns det skomakare längs gatan.

År 1337 nämns gatan för första gången som "In vico sutorum" (övers: På skomakarnas gata). År 1432 kallas den för "Schomaker straten" p.g.a. att det då till stor del talades tyska i staden. År 1437 kallades den "Skomakara gatu". Senare har den kallats varianter av uttal på Skomakargatan men den har inte haft något annat namn.

Idag slutar Skomakargatan vid Tyska Brinken, det gjorde den på medeltiden också men då kallades Tyska Brinken för "Skomakarbrinken". Porten i stadsmuren som låg där Tyska Brinken korsar Prästgatan idag, kallades då för "Skomakarporten". Brinken ändrade namn till Tyska Brinken efter att det första kapellet för tyskarna (föregångaren till Tyska Kyrkan) kommit till år 1612.Test