Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Skeppsbron i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Skeppsbron


Fakta och historia om Skeppsbron


Nämndes först år: 1592
Längd: 1000 meter
Lat: 59.325144  Long: 18.075696

Skeppsbron är den viktigaste gatan i Gamla stan, inte för att den har flesta affärer (det har Västerlånggatan) och inte för att den är mest central i Gamla stan utan för att den fyller några av de viktigaste funktionerna.

Namnet "Skeppsbron" måste delas upp i två delar för att förklaras. Dels Skepp och dels Bron. Första delen, skepp, kommer från att detta var dit alla skepp anlände till Stockholm från skärgården, utlandet eller andra delar av Sverige på andra sidan Östersjön mm. Här fanns det helt enkelt alltid mycket skepp angjorda. Den andra delen, bron, kommer från att förr i tiden kallades kajer för "Bron". Namnet kommer m.a.o. från fritt översatt "Kajen med skeppen".

Definitionen Skeppsbron är idag själva vägen medan hamnområdet och kajen kallas för "Skeppsbrokajen". Läs mer om den under just namnet "Skeppsbrokajen". Så var fallet efter år 1961. Låt oss titta hur det såg ut före det datumet.

Första gången man kan säga att gatan nämns vid namn är år 1592 då "Stadzbron" nämns. Orsaken till att vi börjar först år 1592 är att man då avser området från den gamla Koggabron och strandlinjen österut, d.v.s. mer likt dagens Skeppsbro. Koggabron var begränsad till att endast avse området ca 100 meter närmast Slussen.

Andra namn som förekommer vid 1500-talets slut är "Stadens Allmänings bro", "Bron" samt "Bron östantill". Vid denna tidpunkt finns inte Skeppsbron som den ser ut idag med en massa vackra stenhus som en rad utefter vattenlinjen. Då fanns istället en massa gränder som började vid Österlånggatan och slutade vid vattnet. Själva kajen var m.a.o. kanske bara någon meter bred.

På 1630-talet, efter initiativ från Kung Gustav II Adolf, påbörjades den stora tomtregleringen och anläggandet av Skeppsbron på Stadsholmens östra sida. Kungen ville ha en imponerande syn för ankommande fartyg värdigt en stormakt. Då började Skeppsbroraden med alla stenhusen att byggas och Skeppsbron som snabbt blev stadens populäraste promenadstråk anlades. Som byggnadsmaterial användes bl.a. den nu gamla Saltsjömuren som revs.

Namnet Skeppsbron nämns första gången år 1647 "Skeepzbroon" och fån 1700-talets början var det namnet som användes för hela nuvarande Skeppsbron inklusive Skeppsbrokajen tills detta delades år 1961.Test