Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Skeppare Olofs gränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Skeppare Olofs gränd


Fakta och historia om Skeppare Olofs gränd


Nämndes först år: 1548
Längd: 30 meter
Lat: 59.325205  Long: 18.072596

Skeppar Olofs gränd har fått sitt namn efter Olof Eriksson som fr.o.m. år 1525 var i Kung Gustav Vasas tjänst som organisatör av flottan. Han hade flera uppgifter och var bl.a. skeppsbyggmästare, flottans befälhavare, chef för skeppsgården på Skeppsholmen och köpman i handelsflottan. Han kallas i ett donationsbrev från år 1543 för Olof Rotzkarl, Rotzkarl användes normalt för människor från Roslagen så troligen kom han därifrån.

Han var gift med Anna som var dotter till Gustav von Emden, en rik borgare i staden och tillsammans hade de flera barn varav 2 flickor gifte sig med män som kom att bli borgmästare.

Första gången som gränden nämns är år 1548 som "Skepper Olaffz grend". År 1628 nämns gränden för "Olof Grelsons gränd" men på Tilaeus karta år 1733 är namnet återigen "Skeppar Olofs gränd".

En intressant detalj att tillägga avseende Skeppar Olof är att han med största säkerhet var den som övertalade Kung Gustav Vasa att inte riva Storkyrkan när denna ville ha bättre utrymme för kanonerna på slottet. Du kan läsa mer om detta i den historiska delen av webbplatsen i artikeln om Storkyrkan.

I gränden finns en minnestavla av Sarah Wacklin (1790-1846) från Österbotten i Finland som skrev boken "Hundrade minnen från Österbotten" som beskriver kriget år 1807-1809 när Sverige förlorar Finland till Ryssland.

Längs söderut i gränden mot Köpmangatan finns en överbyggnad som har fri höjd 2,7 meterTest