Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Själagårdsgatan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Själagårdsgatan


Fakta och historia om Själagårdsgatan


Nämndes först år: 1487
Längd: 150 meter
Lat: 59.324526  Long: 18.072982

Själagårdsgatan har fått sitt namn efter Själagården som låg utefter gatan på nummer 13 under medeltiden. Själva huset byggdes på 1420-talet och revs först år 1933, fast källare är bevarad under det nuvarande huset.

Själagården var en typ av ålderdomshem i kombination med sjukvårdsinrättning. Orsaken till att denna typ av hus (fanns i flera svenska städer) kallades för själagårdar var att de levde på donationer av människor som på detta viset fick "salighet" för sin själ. Merparten av donationerna kom via det s.k. Själakoret i Storkyrkan som byggdes ca år 1420 tillsammans med kyrktornet. Läs mer om detta under den historiska delen av webbplatsen och artikeln om Storkyrkan. Såväl husets funktion som storkyrkan kor försvann i.om. reformationen på 1520-talet.

Första gången gatan nämns är år 1487 "Siela Gardz gatan" och år 1593 som "Sielegatenn". Efter reformationen när Själagården försvann som funktion försvann också namnet på gatan som år 1718 kallades för "Siärgårdz Gatan", Skärgårdsgatan. Detta namnet fanns kvar till år 1925 då Namnberedningen föreslog att det gamla namnet skulle tas tillbaka. Dock kunde man fortfarande på 1960-talet höra namnet Skärgårdsgatan användas av äldre boende i Gamla stan.Test