Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Peder Fredags gränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Peder Fredags gränd


Fakta och historia om Peder Fredags gränd


Nämndes först år: 1939
Längd: 25 meter
Lat: 59.32521  Long: 18.072832

Gränden har fått sitt namn efter Peder Fredag som på 1500-talet var kaparkapten med fribrev (kaparbrev) från Kung Gustav Vasa. Han var samtida med kaparkaptenen Staffan Sasse, också i Kung Gustav Vasas tjänst, som och har namngett den angränsande gränden till öster. Den angränsande gränden västerut heter Skeppar Olofs gränd och även han var i Gustav Vasas tjänst, men som befälhavare för örlogsflottan.

Peder Fredag nämns första gången i samband med att ha kämpat mot Kristian II belägring av Stockholm 1520 som sedermera ledde till Stockholm blodbad. Han lyckades dock undkomma. År 1521 började han sin kaparverksamhet (utan kaparbrev) i Stockholms skärgård mot Danska fartyg och slog sig snart samman med Gustav Vasa som ger honom ett kaparbrev.

Under Gustav Vasas belägring av Stockholm senare på året 1521 utses han till ansvarig för militärförläggningen på Lovön och senare även den på Södermalm. Kung Gustav Vasa belönar honom senare rikligt för sina insatser men redan år 1525 dör han vid en stormning av Kalmar.

Gränden har inga kända namn före 1939 då namnberedningen föreslår namnet "Peder Fredags gränd" vilket också antas. Troligen är orsaken de 2 intilliggande gränderna med namn från samma personligheter och tidsperiod.

Grändens första del är överbyggd (fri höjd endast 2,65 meter) och den andra delen är mer som en öppen innergård.Test