Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Norra Benickebrinken i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Norra Benickebrinken


Fakta och historia om Norra Benickebrinken


Nämndes först år: 1564
Längd: 30 meter
Lat: 59.323584  Long: 18.07354

Namnet Benickebrinken är delat i två delar och behöver förklaras separat.

Ordet Brink betyder kort backe. Alla s.k. brinkar i Gamla stan är backar (Storkyrkobrinken, Kåkbrinken, Södra och Norra Benickebrinken och Köpmanbrinken).

Namnet Benicke kommer från Värdshusvärden Jören Benick som drev värdshuset "Solen" i de på 1800-talet rivna husen nedanför (öster om) brinken på mitten av 1500-talet. Namnet "Solen" kom från att Jören hade en sol i skylten som hängde utanför värdshuset. Efter hans död togs värdshuset över att hans hustrus två sonsöner, Hans och Valentin Nilsson. Dessa ändrade sitt efternamn till Nilsson Benick och blev utsedda till stadens officiella gästgivare 1604.

Första gången brinken nämns i skrifterna är år 1564 och då som "Swartmunka brinken". Detta namn kommer från Svartbrödraklostret som låg ovanför brinken fram till år 1527 då reformationen gjorde att Kung Gustav Vasa beslagtog klostret och lät riva det.

År 1605 nämns brinken som "Jören Benichsons brinck" och år 1622 som "Benichs brinken". På Tileaus karta år 1733 benämns brinken som "Norr och Söder Benike Brincken" vilket är första gången som brinken delas upp i en nordlig och sydlig del. Denna uppdelning kvarstår fram till nutid.Test